De droogte van 2018 is in Vlaanderen erkend als ramp voor de landbouw. (foto: Wikimedia Commons).

De Vlaamse regering erkent de droogte in de periode van 2 juni tot 6 augustus 2018 als een ramp voor de landbouw en gaat schadevergoedingen uitkeren. Dat maakte het Vlaamse departement van Landbouw en Visserij vrijdag 26 oktober bekend. Het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) concludeerde dat er deze zomer in heel Vlaanderen uitzonderlijk weinig neerslag viel.

In alle 308 Vlaamse gemeenten werd vastgesteld dat een dergelijke droogte lokaal slechts eens in de twintig jaar voorkomt. Daarom wordt het hele Vlaamse grondgebied tot het schadegebied gerekend. In de Vlaamse steden en gemeenten zijn intussen circa 12.000 schadegevallen gemeld. Daarvan komen bepaalde gewassen in aanmerking voor een schadevergoeding. Het gaat om groenten, akkerbouwgewassen, nijverheidsgewassen, voedergewassen, fruitteelt, sierteelt en boomkweek.

Schadevergoeding
Alleen geregistreerde landbouwondernemingen kunnen in België hun schadedossier indienen. Na de publicatie van het erkenningsbesluit in het Belgisch Staatsblad krijgen de getroffen landbouwers drie maanden de tijd om een schadevergoeding aan te vragen. De totale schadevergoeding per gedupeerde bedraagt maximaal 62.400 euro. De Vlaamse Regering voorziet in de begrotingen voor 2019 en 2020 tweemaal 27,5 miljoen euro voor de uitbetaling van de schadevergoedingen.

Voor tweede jaar op rij extreem droog
Ook in 2017 kende de Vlaamse regering een schadevergoeding toe aan de landbouw. De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege stelde in dat jaar een Landbouwrampenfonds in voor compensatie van schade door de uitzonderlijke droogte in het voorjaar van 2017. Het Belgische weerinstituut KMI onderzocht in dat jaar de hoeveelheid neerslag die viel van 1 april tot 30 juni 2017 en concludeerde op basis daarvan dat er in 150 Vlaamse gemeenten sprake was van een uitzonderlijke situatie.

Geen compensatie in Nederland
Nederlandse boeren komen niet in aanmerking voor compensatie. De Nederlandse minister van Landbouw Carola Schouten liet deze zomer in een brief aan de Tweede Kamer weten dat droogte een verzekerbaar ondernemersrisico is. Wel mochten de boeren iets langer mest uitrijden, meer bestrijdingsmiddelen gebruiken en konden zij overbruggingskredieten aanvragen. De Nederlandse landbouwsector kan ook gebruikmaken van een zogenoemde ‘Brede Weersverzekering’ waarvoor de overheid een korting van maximaal 65 procent op de premie subsidieert. Voor de periode 2015 tot en met 2020 is daar door de overheid 70 miljoen euro voor gereserveerd.

Schadedrempel te hoog
Overigens zijn de Nederlandse boeren niet tevreden over de dekking van de Brede Weersverzekering bij droogte, valt te lezen in een recent artikel in De Boerderij. De schadedrempel zou te hoog zijn. Boeren die beregenen maken wel veel kosten, maar juist omdat ze beregenen blijft de oogstschade beperkt. Zo maakte een akkerbouwer in Deurne zo’n 100.000 euro aan beregeningskosten, maar dat bedrag valt buiten de vergoeding van de Brede Weersverzekering.