Via een regenwaterriool lekte er aardgasconcentraat in een afwateringskanaal. (foto: Wikimedia Commons).

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft van het Openbaar Ministerie (OM) twee boetes gekregen van in totaal 125.000 euro voor lekkages van gevaarlijke stoffen. De gevaarlijke stoffen kwamen via de regenwaterriolen terecht in het oppervlaktewater. Volgens het OM trof NAM onvoldoende maatregelen om de lekkages te voorkomen. Daardoor ontstonden nadelige gevolgen voor mens en milieu.

In oktober 2018 lekte er 30 kubieke meter aardgascondensaat vanaf de NAM-locatie Delfzijl Tankenpark via een regenwaterriool in een kanaal. Het aardgascondensaat liep vanuit het calamiteitenbassin op het Tankenpark in een 900 meter lang industrieel regenwaterriool dat ook wel bekend staat als het Nedalco-riool. Dit riool mondt uit in het Afwateringskanaal Duurswold. Uiteindelijk is ongeveer 30m3 aardgascondensaat in het Afwateringskanaal terecht gekomen, terwijl hiervoor geen vergunning of vrijstelling was verleend door Waterschap Hunze en Aa’s. Dat levert een overtreding op van de Waterwet en leidde tot een boete van 100.000 euro.

Lekkage ontzwavelingsvloeistof

Een boete van 25.000 euro werd gegeven voor de lekkage van ontzwavelingsvloeistof door de NAM in Collendoorn. Op 2 januari 2009 is daar circa 1,3m3 ontzwavelingsvloeistof (Absorbital 400) gelekt. Uit onderzoek is gebleken dat een deel (25 tot 50 liter) via het regenwaterafvoersysteem in een naastgelegen sloot terecht is gekomen. De ontzwavelingsvloeistof lekte vanuit een gescheurde demper op een pompleiding. Waarschijnlijk was deze koppeling niet goed op het leidingwerk gemonteerd. De schroefdraad was niet conform de specificaties, waardoor de nippel over minder schroefdraadgangen kon worden ingedraaid. Daardoor is metaalmoeheid in die koppeling is ontstaan. Doordat een afsluiter in de toevoerleiding vanuit de voorraadtank niet automatisch afsloot, kon het lekken van de ontzwavelingsvloeistof een aantal uren doorgaan, voordat de lekkage door medewerkers werd ontdekt.

Verbouwing dorpshuis

De inwoners van Farmsum hebben overlast ondervonden van het eerste incident. De NAM heeft aangegeven naast het betalen van de boete ook 75.000 euro te investeren in de realisatie van de geplande verbouwing van het dorpshuis in Farmsum. Ook heeft de NAM de opruimkosten betaald van de schade die was ontstaan door de lekkages. Het OM ziet de boetes van in totaal 125.000 euro als een passende straf voor de lekkages.