Sinds april 2018 is het gebruik van het bestrijdingsmiddel imidacloprid verboden in open teelten. Maar het bijengif werd in 2019 nog volop aangetroffen in de sloten tussen de kassen in het Westland (foto: Mieke Bos).

De Algemene Waterschapspartij (AWP) in het Hoogheemraadschap van Delfland maakt zich ernstig zorgen over het feit dat het bijengif imidacloprid in 2019 in alle meetpunten is aangetroffen in hoeveelheden boven de toegestane norm. Sinds april 2018 is het gebruik van het bestrijdingsmiddel verboden in open teelten, maar in kassen mag het nog wel worden toegepast.

De AWP pleit voor een toeslag op de waterschapsbelasting voor de glastuinbouw, onder het motto ‘de vervuiler betaalt’. “Imidacloprid is het DDT van onze tijd”, zegt Anne van Hagen, commissielid namens AWP Delfland. “En een drama voor de biodiversiteit.” Van Hagen verwacht dat imidacloprid in de toekomst wordt aangewezen als een Zeer Zorgwekkende Stof (ZZS). Hoe eerder de sector gaat zoeken naar vervangende middelen met minder milieuschade, hoe kleiner de kans dat zij straks voor het blok wordt gezet, zo stelt het AWP-lid.

Waterkwaliteit onder druk
Het hoogheemraadschap stelde eerder dit jaar nog dat de waterkwaliteit in het gebied was verbeterd omdat de prestatie-indicatoren voor 2019 zijn gehaald. “De suggestie in de media dat het beter gaat met de waterkwaliteit, wekt echt een verkeerd beeld”, zegt Van Hagen. “In 2019 waren er 11 bestrijdingsmiddelen boven de norm in het oppervlaktewater van Delfland, waaronder het supergiftige imidacloprid. Aan goede intenties en samenwerking tussen Westlandse tuinders en Delfland geen gebrek, maar de situatie met bestrijdingsmiddelen in 2019 verschilt door de oogharen heen helemaal niet met 2018 of 2017. En de meeste cijfers in de waterkwaliteitsrapportage zijn onvoldoende.”

Betere handhaving
De AWP vindt ook dat Delfland beter invulling moet geven aan haar rol als ‘bevoegd gezag’ voor de waterkwaliteit. “Samenwerken en voorlichting is goed, maar het hoogheemraadschap van Delfland moet ook duidelijk de grenzen aangeven”, stelt de partij in een persbericht. De AWP wil dat Delfland eist dat in 2021 de concentraties imidacloprid overal onder de wettelijke norm blijven. Ook de Omgevingsdienst mag, als het aan de AWP ligt, wel wat strenger handhaven bij tuinders die imidacloprid gebruiken.

Kaderrichtlijn Water
De verantwoordelijkheid voor imidacloprid in de sloten ligt volgens de AWP volledig bij de tuinders. Van Hagen: “Een belangrijk uitgangspunt in de Kaderrichtlijn Water is dat bedrijven zelf hun vervuiling moeten aanpakken en bestrijdingsmiddelen niet afwentelen naar de omgeving. Laten we afspreken dat als in 2021 het verboden imidacloprid opnieuw boven de norm wordt aangetroffen, het hoogheemraadschap van Delfland in 2022 voor twee jaar een toeslag zet op de watersysteemheffing voor de glastuinbouw.”

WaterForum heeft belangenorganisatie LTO Noord (afdeling Westland) om een reactie gevraagd, maar die heeft nog niet gereageerd.