Marcel en Hans van der Lugt van familiebedrijf Lugt Lisianthus bij het projectbord Rainlevelr (foto: Delfland).

Een Westlandse tuinder sloot 17 februari als 25ste deelnemer zijn hemelwaterbassin aan op Rainlevelr. Samen met de andere tuinders zet hij bij piekbuien het bassin in om hemelwater op te vangen. Doel is om wateroverlast zo veel mogelijk te voorkomen. De tuinders realiseren in totaal bijna 14.000 m3 waterberging. Voor het project is subsidie ontvangen van Sponge2020.

In mei 2018 kampten bewoners en ondernemers in Westland met de gevolgen van extreem weer: het water bereikte de woningen en dockshelters. Ook bedrijfsruimtes liepen vol. Door bestaande waterbassins van tuinders in te zetten voor de opvang van hemelwater komt het water in de sloten minder hoog te staan. Hierdoor vermindert de kans op overstroming en schade. In het project Rainlevelr werken tuinders en overheden samen aan droge voeten. Deelname is op vrijwillige basis. Het eerste bassin werd in 2012 aangesloten bij kwekerij Lans.

Het Hoogheemraadschap informeert voor een zware bui de tuinders per sms over de neerslagverwachting. “Jaarlijks sturen wij vier tot tien keer een sms uit. Negentig procent van de tuinders volgt het bericht op”, aldus een woordvoerster van Delfland. Zo vraagt het Hoogheemraadschap hen ruimte te maken in hun hemelwaterbassin of silo. De tuinder bepaalt zelf of hij hieraan gehoor geeft. “Soms is het niet nodig om het water uit het bassin te pompen omdat deze niet vol is. Er is dan al voldoende bufferruimte.” Ook andere tuinbouwgebieden en waterschappen tonen volgens het Hoogheemraadschap interesse.

Delfland: 375.00 euro uitgegeven
Ongeveer 80 procent van alle tuinbouwbedrijven is geschikt om mee te doen met Rainlevelr. In het Westland gaat het om circa 1700 bedrijven. Het potentieel is groter want in het Hoogheemraadschap zijn nog meer tuinbouwgebieden. Delfland vergoed per deelnemer eenmalig de aansluitkosten van circa 15.000 euro. Voor de 25 aansluitingen tot nu toe gaat het dus om 375.000 euro. Voor het project ontving Delfland een subsidie van Sponge2020: een internationaal samenwerkingsverband van Nederlandse, Britse en Vlaamse overheden. Samen werken ze aan maatregelen om de gevolgen van het veranderende klimaat beter op te vangen in dicht bewoonde gebieden. Deze subsidie stopt eind 2020, maar Delfland blijft de eenmalige aansluitkosten vergoeden.

Grond is schaars en duur
Grond is schaars en duur in de dichtbebouwde regio van het Hoogheemraadschap. De wettelijke norm is minimaal 500 m3 wateropvang per hectare. De uitdaging voor de toekomst is dat alle glastuinbouwbedrijven mee doen om hun waterbassin inzet te zetten om wateroverlast te voorkomen. Hiervoor moet het concept zich kunnen doorontwikkelen in samenhang met andere ontwikkelingen binnen de sector, stelt Delfland.
Ruimte vrijmaken voor opvang van water raakt aan meerdere facetten: economisch belang (zoveel mogelijk meters benutten voor de teelt), behoefte aan kwalitatief water voor de teelt (zoetwater is steeds vaker schaars), maatschappelijk belang (meehelpen aan droge voeten voor de regio).

Een van die ontwikkelingen in het verlengde van Rainlevelr is het infiltreren van hemelwater in de bodem en hergebruiken in tijden van schaarste. Binnen het project COASTAR vindt er samen met de sector onderzoek plaats naar de mogelijkheden van dergelijke ondergrondse waterbuffers.

Bassin capaciteit van 16.000 m3
Voor Marcel van der Lugt van het familiebedrijf Lugt Lisianthus was het vanzelfsprekend om op de nieuwe locatie in Monster een Rainlevelr aan te leggen. “We willen heel graag meedenken met de omgeving, om daar de kans op wateroverlast te beperken. Doordat Delfland de kosten van extra voorzieningen vergoedt, was er ook geen reden om het niet te doen. Over het hele proces van intake tot oplevering zijn we zeer te spreken. Het heeft niet tot extra kosten of vertragingen geleid, en dat is voor een ondernemer niet onbelangrijk”. Het bassin bij Van der Lugt heeft een capaciteit van 16.000 m3. Zo biedt hij een buffercapaciteit van 600 – 1200 m3 voor de opvang van hemelwater bij piekbuien.