Vewin
Vewin pleit voor klimaatadaptief bouwen, zoals in deze Zuid-Hollandse wijk (Rijswijk) met extra groen (foto: Flikr).

Minister De Jonge wil tot 2030 900.000 woningen bouwen, blijkt uit de plannen die hij 11 maart naar de Tweede Kamer stuurde. Vewin waarschuwt dat het vinden en benutten van nieuwe drinkwaterbronnen steeds moeizamer gaat. Daarom is het onzeker of de drinkwaterbedrijven straks drinkwater kunnen leveren voor al die nieuwe woningen. Vewin wil dat drinkwater een volwaardige plaats krijgt in de nadere uitwerking van de Nationale Woon- en Bouwagenda en het programma Woningbouw.

Drinkwater uit de kraan lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet, waarschuwt Vewin opnieuw. De beschikbaarheid en kwaliteit van de bronnen – grond- en oppervlaktewater – staan onder toenemende druk.

Het watersysteem loopt tegen zijn grenzen aan door droogte, verzilting en een toenemende watervraag door een groeiende economie en bevolking. Het realiseren van deze grote woningbouwopgave vraagt dat de beschikbaarheid van tijdig voldoende drinkwater van goede kwaliteit wordt gegarandeerd. Op dit moment is geenszins verzekerd dat de drinkwaterbedrijven in deze behoefte kunnen voorzien, stelt Vewin

Snellere vergunningverlening

Dat lukt alleen als meer werk wordt gemaakt van het aanwijzen en beschermen van nieuwe bronnen voor drinkwater en als drinkwaterbedrijven de ruimte krijgen om die bronnen ook daadwerkelijk te benutten. Ruimte waar het gaat om snellere vergunningverlening én meer financieringsruimte om te investeren in nieuwe productie-, zuiverings- en distributiecapaciteit.

De drinkwatervoorziening moet vanaf het begin integraal onderdeel zijn van het realiseren van de grote woningbouwopgave en bij de uitwerking van het principe dat water de ruimtelijke ordening moet sturen. De beschikbaarheid van te benutten drinkwaterbronnen moet daar onderdeel van zijn, en dus ook van de aangekondigde ‘dwingender’ watertoets.

Beschermde status

Directeur Hans de Groene van Vewin stelt in Binnenlands Bestuur dat het vanaf het moment dat drinkwaterbedrijven constateren dat er nieuwe bronnen bij moeten komen, tien tot vijftien jaar duurt voordat het water van de nieuwe drinkwaterbronnen uit de kraan loopt. “We zijn verwikkeld in een proces met provincies om aanvullende strategische voorraden aan te wijzen. Die moeten vervolgens verankerd worden en een beschermde status krijgen. Het rijk moet vervolgens dat beschermingsregime van provincies overnemen wat betreft mijnbouw.”

Waterbesparende technieken

Binnen de bouwopgave(n) vraagt de drinkwatersector aandacht voor het stimuleren van duurzame waterbesparende technieken en innovaties gericht op het verlagen van het gemiddelde- en piekgebruik en het beter vasthouden en (her)gebruiken van (regen)water. Op dit punt pleit Vewin voor een financiële stimuleringsregeling van het Rijk.