De MOSE-kering doorstond vuurproef. (foto: Marco Capovilla, Twitter).

Vol spanning werd er uitgekeken naar het moment waarop de stormvloedkering MOSE tijdens een storm zijn werk zou doen. Zou het omstreden systeem dat door de jaren is aangetast door erosie en corrosie dan wel in staat zijn om de kwetsbare lagune van Venetië te beschermen. Dit weekend heeft de kering die vuurproef voor het eerst doorstaan. Noord-Italië en Zuid-Frankrijk werden geteisterd door storm en zware regenval en voor het eerst sinds jaren bleef het San Marco plein droog.

Veel Venetianen laten via social media weten dat het functioneren van de stormvloedkering het eerste goede nieuws van dit jaar is. Alle betrokkenen waren bijzonder gespannen of de 78 stalen deuren van de zeebodem zouden oprijzen om Venetië te beschermen. MOSE zou tijdens een storm geheel of gedeeltelijk kunnen gaan werken. Vorig jaar stond er nog een meter water op het San Marco plein.

Erosie en corrosie
In november 2019 toonden inspecties en tests van het Consorcio Venezia Nuevo (CVN) aan dat veel van de poorten al zijn geërodeerd door zout water en mosselen. De waterkering riskeert constructief falen, ook omdat er een ander staal is gebruikt dan in het ontwerp werd voorgeschreven. Deskundigen stellen dat de 156 scharnieren die de poorten met de betonnen behuizing verbinden – elk met een gewicht van 36 ton, een extreem hoog risico lopen om onbruikbaar te zijn. In juli van dit jaar werd met mooi weer met succes een proef uitgevoerd en nu heeft de kering zich dus eindelijk ook tijdens een storm kunnen bewijzen. Op de foto’s die op social media zijn verschenen, is overigens wel te zien dat de constructie is aangetast door corrosie.

Klimaatverandering
Als gevolg van een stijgende zeespiegel en bodemdaling zal het ‘acqua alta’ in Venetië steeds vaker voorkomen. De MOSE-barrière is ontworpen om de lagune minstens honderd jaar te beschermen, maar het is inmiddels onzeker of de kering zo lang zijn werk zal kunnen doen. ‘De zee zal uiteindelijk stijgen tot een niveau waarop zelfs aanhoudende sluitingen de stad niet kunnen beschermen tegen overstromingen’, concludeerde een UNESCO-rapport in 2011. Aan de MOSE-kering is in totaal 17 jaar gewerkt en de bouw leidde tot meerdere schandalen. De kosten zijn uiteindelijk meer dan vier miljard euro hoger uitgevallen dan de 1,6 miljard euro die initieel was begroot.