Cornelis Lely droeg even een zwemvest

Woensdagmorgen 9 augustus heeft Greenpeace het standbeeld van ingenieur Lely op de Afsluitdijk een enorm zwemvest aangetrokken. Doel was aandacht te vragen voor een steviger klimaatbeleid. Rijkswaterstaat was niet gelukkig met de actie, omdat die gevaar voor het wegverkeer op zou leveren. Na twee uur is de actie daarom beëindigd.

De actie van Greenpeace is bedoeld om bij de herstart van de formatieonderhandelingen de regeringsleiders te bewegen zich in te zetten voor een stevig klimaatbeleid. Het beeld van ingenieur Cornelis Lely is niet zomaar gekozen. Bij een stijgende zeespiegel zijn infrastructurele aanpassingen zoals de Zuiderzeewerken en de Afsluitdijk volgens Greenpeace erg belangrijk. Faiza Oulahsen, campagneleider Klimaat & Energie bij Greenpeace: “Deze werken beschermen ons niet alleen, ze leverden Nederland techniek en kennis op waar we vandaag de dag nog steeds van profiteren. Ook nu kan en moet Nederland voorop gaan lopen in het afwenden van versnelde klimaatverandering. Als het nieuwe kabinet de doelstellingen van Parijs wil halen, moet er nu ingezet worden op meerdere routes. Alleen dan houden we de CO2-uitstoot binnen de perken en kunnen we de temperatuurstijging nog beperken tot 1,5 graden Celsius. En houden we droge voeten.”