Waterschap Noorderzijlvest inspecteerde de dijken na de aardbeving

Waterschap Noorderzijlvest heeft dijkinspecties uitgevoerd naar aanleiding van de aardbeving van 3.4 op de Schaal van Richter, die maandag 8 januari Groningen trof. Het epicentrum lag bij Zeerijp. Het waterschap inspecteerde de coupures bij de haven van Delfzijl, de Ommelanderzeezijk tussen Eemshaven en Delfzijl en de dijken langs het Eemskanaal. Er is geen schade aangetroffen.

Ook de rioolgemalen en waterzuiveringsinstallaties werden gecontroleerd. Het is een standaard procedure: Noorderzijlvest voert dergelijke controles uit vanaf een kracht van 3.0 op de Schaal van Richter. Op maandagmiddag startte men kort na de aardbeving met de inspectie van de zeedijk tussen Eemshaven en Delfzijl en de dijkdoorgangen in Delfzijl. Er werd geen schade vastgesteld. Dat was evenmin het geval bij de rioolwaterzuiveringen in Delfzijl, Uithuizermeeden en Garmerwolde, en de persleiding tussen Groningen en Garmerwolde.

Verlichte quads
Toen de duisternis was ingetreden, besloot het waterschap de inspectie van de noordzijde van de Eemskanaalkade met verlichte quads en op plekken te voet uit te voeren. Ook daar werd geen schade vastgesteld. Op 9 januari ’s ochtends volgden de laatste inspecties bij enkele gemalen en bruggen. Ook die waren vrij van schade.