Plan wetlands tussen Amsterdam en Alkmaar als groene achtertuin voor steden

Samenwerkende natuur- en recreatieorganisaties (Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland en Recreatie Noord-Holland) gaan een polder- en moerasgebied aanleggen tussen Alkmaar en Amsterdam: Amsterdam Wetlands. Dit gebied van 12.000 hectare moet als achtertuin gaan fungeren van overvolle Randstadgemeenten,met bijzondere biodiversiteit en recreatiemogelijkheden voor stadsbewoners. Ook komt er ruimte voor klimaatmaatregelen en de productie van gezonde voeding.

Gedeputeerde Adnan Tekin van de provincie Noord-Holland en burgemeester Kroon van de gemeente Waterland namen het ‘Perspectief Amsterdam Wetlands’ op 16 juli in ontvangst. Volgens de initiatiefnemers wordt Amsterdam Wetlands “een bijzonder gebied met historische dorpjes, spannende sloten en meren en natuurparels met veel water- en weidevogels. Dé plek om het drukke stadsleven te ontvluchten en wandelend, kanoënd, fietsend of roller bladend inspiratie en frisse lucht op te doen. Of om als toerist Nederland waterland te leren kennen”. In het Perspectief Amsterdam Wetlands staat beschreven hoe organisaties samen gaan werken aan de ontwikkeling van natuur en recreatie, de implementatie van klimaatmaatregelen en de samenwerking met de landbouw.

Stoppen met peilverlagingen in de veenweidegebieden
De natuurorganisaties hebben een ‘actiegericht toekomstperspectief’ op het groene gebied met polders en veenweiden in Laag-Holland opgesteld, ook in relatie tot de groeiende verstedelijking. Grootste prioriteit daarin krijgt het stoppen van de peilverlagingen in de veenweidegebieden. Daarmee is men op verschillende plaatsen al aan de slag gegaan. Zo is Landschap Noord-Holland in het Ilperveld begonnen met onderzoek naar veenherstel en is het Innovatie Programma Veen – een programma voor de reductie van bodemdaling met 90 procent – in volle gang. Volgens de Noord-Hollandse gedeputeerde Adnan Tekin is het essentieel dat de landbouw in het perspectief wordt betrokken:“Dit plan is een pleidooi om in gesprek te gaan met de landbouw. Zonder de landbouw lukt het niet om tot concrete invulling te komen.”

Ontwikkeling natuur
De nu nog versnipperde natuurgebieden moeten in 2050 samengevoegd zijn tot één groot gebied van 12.000 hectare. Daarin moet ruimte komen voor o.a. otter, purperreiger en zeearend. Het water- en natuurbeheer in het gebied moet slim worden afgestemd met de recreatiemogelijkheden. Amsterdam Wetlands moet volgens de initiatiefnemers de groene achtertuin van Laag-Holland worden, als tegenhanger voor de enorme woningbouwopgave in de steden.

Klimaatmaatregelen
In het Perspectief Amsterdam Wetlands wordt natuurherstel ook gekoppeld aan klimaatadaptatie. Het veenbehoud geldt als één van de klimaatregelen. Verder worden onder meer waterbuffers gecreëerd voor gebruik in perioden van grote droogte.