In maart 2016 plaatste Heijmans nieuwe sluisdrempels in de Wilhelminasluis in Zaandam. Deze betonnen sluisdrempels waren nodig om de nieuwe sluisdeuren goed te laten sluiten (foto: Heijmans).

Nu de Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA) een eindvonnis heeft geveld in het geschil tussen bouwbedrijf Heijmans en de provincie Noord-Holland over de renovatie van de Wilhelminasluis in Zaandam, kan het project mogelijk weer worden opgepakt. Heijmans heeft recht op een extra vergoeding van 8 miljoen euro van de provincie.

Die vergoeding is aanmerkelijk lager dan het oorspronkelijke bedrag dat het bouwbedrijf claimde. Eerder kende de RvA aan de provincie al het recht toe om bij Heijmans een boete te innen van 2,7 miljoen euro, vanwege de vertraging die in de uitvoering ontstond. Beide partijen laten weten op basis van het vonnis zo snel mogelijk in gesprek te willen over de uitspraak en de mogelijke herstart van het project.

Geen van beide partijen had schuld
In 2014 kregen het bouwbedrijf en de provincie verschil van inzicht over de technische uitvoering en planning van het project. Nadat onderlinge gesprekken over onder meer ontwerp, voortgang en de bijbehorende kosten niet tot het gewenste resultaat leidden, besloten ze de kwestie voor te leggen aan de RvA. In oktober 2017 sprak de Raad een tussenvonnis uit, waarin ze oordeelde dat een aangepast ontwerp ‘een onvoorzienbare omstandigheid’ was: een situatie die niemand kan voorzien en waar beide partijen dus geen schuld aan droegen. Het risico van een dergelijke onvoorzienbare omstandigheid ligt echter wettelijke gezien bij de opdrachtgever. De RvA stelde daarom dat Heijmans recht had op een kostenvergoeding van de provincie en een langere bouwtijd. Dit voorjaar boog de RvA zich over deze claim, begin juli volgde het eindvonnis.

Recordverlies voor Heijmans
De Wilhelminasluis is een van de vijf probleemprojecten die Heijmans een paar jaar geleden bijna de kop kostten. In het boekjaar 2016 moest het bouwbedrijf op die vijf projecten 90 miljoen euro verlies noteren. In dat jaar boekte Heijmans een recordverlies van 110 miljoen euro.

Nader overleg over extra kosten en planningsconsequenties
De uitspraak biedt partijen voldoende perspectief om definitieve afspraken te kunnen maken over extra kosten en planningsconsequenties, zo stelt de provincie Noord-Holland in een reactie. Na het afronden van deze afspraken zullen de uitvoeringswerkzaamheden worden hervat en wordt het project gezamenlijk afgerond, aldus de provincie.