Waterschap Limburg kondigt onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater af

Waterschap Limburg heeft besloten dat agrariërs vanaf maandag 29 mei 12.00 uur door de droogte van de afgelopen weken geen water uit beken en rivieren mogen gebruiken om akkers en weilanden te beregenen. De afvoeren zijn volgens een woordvoerder van het waterschap dermate laag dat enkele buien hierin geen verandering brengen. Pas als de afvoeren weer op peil zijn, heft het waterschap het verbod op. Anders blijft het verbod tot 1 oktober van kracht.

Het verbod geldt voor het onttrekken van water uit alle beken in Noord- en Midden-Limburg (voormalig Waterschap Peel en Maasvallei) met uitzondering van de beken die in de regel altijd voldoende afvoer hebben. Dat zijn met name de Niers, Swalm, Boschmolenplas en gedeelten van de Heukelomsebeek, Eckeltsebeek, Neerbeek en Oostrumsche beek. Daarnaast geldt het verbod niet voor onttrekkingen met weidepompen voor veedrenking en voor onttrekkingen uit het grondwater. Onttrekkingen uit oppervlaktewater voor de volgende kapitaalintensieve teelten vormen ook een uitzondering: bedrijfsmatige fruitteelt, groenteteelt, bloemen- en plantenteelt en bomenteelt.

Waterconservering

Het waterschap houdt de komende tijd het water zoveel mogelijk vast in de beken door stuwen op te zetten en met gemalen zoveel mogelijk water vanuit de Maas naar de beken toe te voeren. Ook wordt kritisch gekeken naar het maaibeleid. Door de begroeing houden beken langer water vast en vindt er minder verdamping plaats. Deze maatregelen zijn nodig om te zorgen voor voldoende water en een goede verdeling van het water.

Wateroverlast

Het hete weer kan plotseling omslaan naar hevige regenbuien en onweer. In een korte of langere periode kan er dan, soms plaatselijk, een grote hoeveelheid regen vallen, zoals vorig jaar juni en in 2014. Waterschap Limburg blijft er op letten dat er voldoende afvoercapaciteit beschikbaar blijft. Anderen, met name agrariërs wordt aangeraden datzelfde te doen en met name ervoor te zorgen dat het water in duikers en perceelsloten een vrije doorgang heeft als het nodig is.