Zuiveringsinstallaties aan boord van pleziervaartuigen moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. (foto: Wikimedia Commons).

Een compacte zuiveringsinstallatie waarmee toiletwater aan boord zo kan worden gezuiverd dat het aan de lozingseisen voldoet. Dat is de uitdaging waarvoor de overheid de hulp van watertechnologiebedrijven inroept. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) maakte in oktober bekend dat pleziervaartuigen die een gecertificeerde zuiveringsinstallatie voor toiletwater aan boord hebben, hun afvalwater voortaan mogen lozen.

Tot nu toe mogen pleziervaartboten hun zwarte afvalwater niet lozen op binnenwateren, maar het gebeurt wel. De lozing vindt plaats via een afsluitklep onder het wateroppervlak en dat is vrijwel niet te zien. Daardoor is het verbod nauwelijks te handhaven. Dat blijkt uit metingen in het oppervlaktewater, maar ook uit het feit dat de daarvoor bestemde ontvangstinstallaties weinig gebruikt worden.

Geen installaties beschikbaar

Maurice Luijten (liaison officer Topsector Water en Maritiem bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, RVO) vertelt dat het aanschaffen van een geschikte installatie nu nog makkelijker gezegd dan gedaan is. Luijten: “In Nederland zijn er eigenlijk geen systemen op de markt die eigenaren van pleziervaartboten kunnen gebruiken. Daarom organiseert RVO deze maand namens IenW een voorlichtingsbijeenkomst om bedrijven uit de watertechnologiesector te informeren. Voor eigenaren van boten is het van belang dat er systemen op de markt komen, maar er ligt ook een marktkans voor watertechnologiebedrijven. Zeker omdat Nederland in de Europese Unie het eerste land is dat dergelijke regels invoert en andere landen mogelijk volgen.“

Markt

Veel eigenaren van pleziervaartuigen hebben in een Hiswa-enquete laten weten dat zij liever een installatie aan boord hebben waarbij het toiletwater aan boord wordt gezuiverd en geloosd dan een opvangtank. Er zijn in Nederland zo’n 200.000 pleziervaartuigen. Daarvan zijn er naar schatting 50.000 die geen watertoilet aan boord hebben. Een deel van de resterende 150.000 pleziervaartuigen heeft een toilet zonder opvangtank. Na gebruik wordt het toiletwater direct via de afsluitklep – illegaal – onder water geloosd. Een ander deel van de pleziervaartuigen heeft een toilet met opvangtank die aan wal kan worden leeggepompt bij een ontvangstinstallatie. De gewijzigde regelgeving is pas een eerste stap in de aanpak van het illegaal lozen van toiletwater. Luijten: “In een later stadium worden de opslagtanks waarschijnlijk verzegeld. Zo wil de overheid illegale lozingen vanuit de tanks tegengaan en zo de waterkwaliteit verbeteren.”

Technische eisen

Voor de zuiveringsinstallatie aan boord gelden een aantal wettelijke en (gebruiks)technische eisen, zoals bijvoorbeeld de toepassing van afsluiters en ontluchting. Ook van belang zijn de bereikbaarheid van onderdelen, de vloeistofdichtheid en de sterkte van materialen. Luijten: “Eigenaren van pleziervaartuigen hebben ook veel schrik van mogelijke stankoverlast. De compacte installaties moeten hier allemaal aan kunnen voldoen.”

Informatiebijeenkomst

De informatiebijeenkomst vindt maandag 16 december plaats bij RVO, Croeselaan 15, 3521 BJ in Utrecht. De voorlichtingsbijeenkomst begint om 14.30 en duurt tot uiterlijk 17.00.