Sinds 2016 neemt ook de vraag naar deltatechnologie toe, waardoor de groei van export van de watersector een vlucht neemt. (Bron: Watersector Export Index).

Nederlandse waterbedrijven verwachten voor 2018 een forse groei. In de watertechnologie is het verwachte groeicijfer gemiddeld 14 procent en in de deltatechnologie gaat het om zo’n 9 procent. Maar liefst 93 procent van de bedrijven ziet de toekomst op het gebied van wateractiviteiten met vertrouwen tegemoet. Dat blijkt uit de nieuwste Watersector Export Index (WEX) die onlangs is verschenen.

Als deze verwachtingen uitkomen zou de waarde van de export in 2018 wel eens tot tien miljard euro kunnen stijgen, stelt NWP-directeur Lennart Silvis in een reactie op de nieuwe WEX. Het buitenland is zeer belangrijk voor de watersector. Voor watertechnologie is de exportquote (export gerelateerd aan totale omzet) zo’n 30 procent en voor deltatechnologie gaat het om ruim 50 procent. Voor de Nederlandse waterbedrijven vormen de EU-landen het belangrijkste afzetgebied.

Enquête
Uit een telefonische enquête die door Panteia is uitgevoerd, blijkt dat een deel van de bedrijven stijging van de export verwacht door de aantrekkende economie en markt. Andere bedrijven signaleren meer vraag als gevolg van de klimaatverandering waardoor nieuwe voorzieningen nodig zijn. En sommige bedrijven geven aan dat zij bepaalde producten of diensten hebben ontwikkeld waar zij zich mee kunnen onderscheiden en waar zij het komende jaar veel van verwachten.

Tegenwind in 2016
In 2016 had de export van wateractiviteiten nog last van verslechterde marktomstandigheden, onder meer door een lage olieprijs, overcapaciteit en een minder sterke groei van de wereldhandel. Ruim 50 procent van de ondervraagde bedrijven zag in dat jaar de export van wateractiviteiten toenemen, terwijl bijna 10 procent werd geconfronteerd met een omzetdaling. Vooral bedrijven in de deltatechnologie hadden last dalende investeringen als gevolg van de dalende olieprijzen. In 2016 bedroeg de exportwaarde nog 7,6 miljard euro.

Herstel vraag deltatechnologie
Sinds eind 2016 kwam de wereldeconomie in een stroomversnelling. De groei wordt aangedreven door een sterke groei van investeringen in ontwikkelde landen, hoge binnenlandse bestedingen in China en een toename van economische activiteiten in Europa. Verwacht wordt dat de export van wateractiviteiten in 2017 met zo’n 12% is toegenomen. Dit komt vooral door een herstel van de vraag op het gebied van de deltatechnologie. De gunstige ontwikkeling van de wereldeconomie zijn intussen ook zichtbaar in de verwachtingen voor 2018.

Watersector Export Index
De WEX wordt jaarlijks samengesteld door onderzoeksbureau Panteia. Het Netherlands Water Partnership (NWP) is opdrachtgever, in samenwerking met Water Alliance en ENVAQUA. De Water Export Index is opgezet om de ontwikkelingen en het belang van de export van de Nederlandse Watersector in kaart te brengen. Door de WEX elk jaar uit te voeren krijgt de sector inzicht in de actuele ontwikkelingen van de export van de Nederlandse Watersector. Dit inzicht is onder andere waardevol om het belang van de Nederlandse watersector voor de Nederlandse economie aan te tonen.