Waterschapspeil 2016: watersystemen tot het uiterste op proef gesteld

Elke 2 jaar doen de waterschappen in het Waterschapspeil gezamenlijk verslag van hun resultaten. De onderliggende cijfers zijn in te zien via waterschapsspiegel.nl. De rapportage geeft inzicht in wat de waterschappen de afgelopen jaren hebben bereikt met het uitvoeren van hun kerntaken en welke factoren daarop van invloed zijn. Volgens Hans Oosters, voorzitter van de Unie van Waterschappen is het inzicht van groot belang. “Zowel voor de waterschappen zelf, die de onderliggende cijfers en vergelijkingen gebruiken om zich steeds verder te verbeteren, als voor onze omgeving met wie wij samen werken aan een steeds veiliger en leefbaarder Nederland.”

Klimaatverandering

Het klimaat verandert volgens de rapportage sneller dan voorzien. Zo komt extreme neerslag ongeveer 2 keer zo vaak voor als in het verleden, en dit zal in de toekomst verder toenemen. Daarom moeten de waterschappen volgens Oosters in een nóg hoger tempo dan verwacht anticiperen op de klimaatveranderingen. “De hoosbuien die pas in 2050 werden voorspeld, vallen nu al.”

Waterschapsbelasting

Uit een eerste prognose van de Unie van Waterschappen blijkt verder dat gezinnen met een eigen woning naar verwachting volgend jaar gemiddeld 4 euro meer waterschapsbelasting betalen dan in 2016. De tarieven zijn nog niet definitief vastgesteld, maar voorlopige cijfers geven deze gematigde stijging aan in 2017. Een gezin met een koopwoning van 200.000 euro betaalt volgend jaar gemiddeld 320 euro aan waterschapsbelasting. In januari 2017 zijn alle tarieven definitief bekend.

Download hier Waterschapspeil 2016