Vitens breidt infiltratieproject Epe uit

Sinds 1998 compenseert Vitens de effecten van drinkwaterwinning op de grondwaterstand door bij Epe water uit de Klaarbeek en de Verloren Beek terug in de bodem te brengen. Vanwege het positieve effect van dit project heeft Vitens in 2008 met de provincie Gelderland afgesproken om het infiltratieproject uit te breiden. Intussen zijn de infiltratievennen uitgebreid en is er een nieuw innamepunt aangelegd. Vitens kan nu jaarlijks 6 miljard literoppervlaktewater innemen uit de Grift en de Klaarbeek en infiltreren nabij de drinkwaterproductielocatie Epe.

Geleidelijk uitbreiden

Op die locatie wint Vitens jaarlijks maximaal 6 miljard liter grondwater voor drinkwater. Met de uitbreiding van het project wordt het effect van de drinkwaterwinning bij Epe volledig gecompenseerd. Vitens geeft net zoveel water terug aan de bodem als er opgepompt wordt. De toename van de hoeveelheid water die wordt geïnfiltreerd, wordt de komende jaren opgebouwd van de huidige 2,2 miljoen m3 per jaar naar 6 miljoen m3 per jaar. Vitens investeerde ruim 5,5 miljoen euro in de uitbreiding van het infiltratieproject.

Duuzaam Gelders drinkwater

De uitbreiding van het infiltratieproject behoort tot een pakket maatregelen die horen bij de Overeenkomst Duurzame Drinkwatervoorziening Gelderland (ODDG). Binnen deze overeenkomst hebben de Provincie Gelderland en Vitens afgesproken de drinkwatervoorziening in Gelderland opnieuw in te richten zodat deze toekomstbestendig is. Daarom is in de afgelopen jaren al een groot aantal projecten door Vitens uitgevoerd. Zo werd in 2014 een vergelijkbaar infiltratieproject in gebruik genomen bij Schalterberg, zijn of worden de winningen in Elburg, Speuld, Zutphen en de Nieuwe Marktstraat in Nijmegen gesloten en worden andere winningen verminderd. De overeenkomst ODDG eindigt eind 2015. Een nieuwe overeenkomst onder de naam Robuuste Drinkwatervoorziening Gelderland wordt begin 2016 ondertekend door Vitens en de provincie Gelderland. De nieuwe overeenkomst bevat afspraken voor de periode 2016-2021, waarbij onder meer veel aandacht zal zijn voor de bescherming en verbetering van de grondwaterkwaliteit.