Uiterwaardenpark gaat afvoer Neder-Rijn en IJssel beter verdelen

Bij hoogwater stroomt er teveel water naar de IJssel. Via het verdiepte uiterwaardenpark, gelegen na de splitsing Nederrijn-IJssel, wordt het ongewenste verschil in waterafvoer gecorrigeerd. Hoogleraar Matthijs Kok waarschuwde bij zijn inauguratie begin vorig jaar nog voor veiligheidsrisico’s die worden veroorzaakt door het gebrek aan kennis over de afvoerverdeling van de Rijn. Hij pleit dan ook voor meer onderzoek naar die afvoerverdeling en is er niet van overtuigd dat de maatregelen die worden genomen in het kader van Ruimte voor de Rivier afdoende zijn.

Visualisatie van het uiterwaardenpark Meinerswijk.  Beeld: Rijkswaterstaat
Maatregelen
Ook het uiterwaardenpark in de achtertuin van Meinerswijk is onderdeel Ruimte voor de Rivier. Via het verdiepte uiterwaardenpark (300 hectare) moet er meer water vanuit de Rijn naar de Neder-Rijn stromen. Er komen onder meer twee geulen in uiterwaardenpark, de zomerkade wordt afgegraven en er wordt een instroomdrempel aangelegd. Na 2015 zal het water bij een waterstand van 11,20 meter boven NAP over de instroomdrempel stromen. Voordat die waterstand is bereikt, loopt het gebied al via plassen en sloten vol. De waterstand van de Nederrijn daalt hierdoor bij hoogwater met 7 centimeter en overtollig water kan sneller worden afgevoerd. 
Recreatiegebied
Ruimte voor de Rivier inspireerde de gemeente Arnhem tot allerlei ruimtelijke ontwikkelingen. Het uiterwaardenpark wordt niet alleen gebruikt voor waterveiligheid maar wordt tevens een aantrekkelijk recreatiegebied. De geul onder de John Frost brug krijgt natuurvriendelijke oevers en er komen onder meer fietspaden die aansluiten op recreatieve routes in de provincie Gelderland, drie vissteigers, een struinvlakte en een trekpontje.  
Kosten
Het project kost in totaal 10 miljoen euro, een bedrag dat wordt gefinancierd door de gemeente Arnhem, provincie Gelderland en Rijkswaterstaat. Aannemerscombinatie GMB-Van Oord voert de werkzaamheden uit. Verwacht wordt dat het project in de loop van 2015 zal worden afgerond. 
Ruimte voor de Rivier
Het programma Ruimte voor de Rivier bestaat in totaal uit ruim 30 projecten. In 2008 en 2011 zijn de eerste twee projecten opgeleverd, Zuiderklip en de regelkraan Hondsbroeksche Pleij. Dit jaar worden acht projecten opgeleverd en in 2015 maar liefst negentien. In 2016 volgen nog eens zeven projecten en het project IJsseldelta sluit in 2019 de rij. Dit laatste project is pas in 2013 aan het programma toegevoegd. In een interview met WaterForum benadrukte Ingwer de Boer, één van de grondleggers van het programma Ruimte voor de Rivier, dat de keten pas functioneert als alle schakels gereed zijn.