Ruimte voor de Lek opgeleverd

Bij het project ‘Ruimte voor de Lek’ zijn in de uiterwaarden van de Lek bij Vianen en Nieuwegein – Bossenwaard, Pontwaard, Mijnsherenwaard en ’t Waalse Waard – nieuwe geulen gegraven. In de  Vianense Waard is de zomerkade verder landinwaarts gelegd. Ook is de toegangsdam naar het stuweiland bij Hagestein verlaagd.

Acht centimeter lager
Hiermee heeft de Lek meer ruimte gekregen zodat bij hoge waterafvoeren de waterstand acht centimeter lager is dan in de oude situatie. “Het is een schakel in de 34 Ruimte voor de Rivier projecten in Nederland die zorg dragen voor de veiligheid van vier miljoen inwoners”, aldus Nelly Kalfs, directeur bij Rijkswaterstaat. Kalfs: “Het project Ruimte voor de Lek kenmerkt zich vanaf dag één door een bijzondere samenwerking. Twee waterschappen, vier gemeenten, de provincie Utrecht en Rijkswaterstaat maakten samen een plan waarin vooral aandacht was voor de ruimtelijke kwaliteit in dit gebied. Een belangrijke doelstelling van alle Ruimte voor de Rivierprojecten is namelijk het realiseren van wensen van andere partners.”

Pont Napoleon
De brug die het centrum van Vianen met een nieuw eiland in de Pontwaard verbindt, kreeg de naam ‘Pont Napoleon’, omdat Napoleon in 1811 op deze plek de Lek overstak naar Vreeswijk. “Een historische plek dus, wat ook blijkt uit de vele verwijzingen naar steenovens en sluisjes die hier ooit te vinden waren”, aldus een enthousiaste gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof. 

De uiterwaardenvergraving voor Ruimte voor de Lek met op de voorgrond de Bossewaard. Aan de kant van Vianen de Pontwaard met de nieuwe brug Pont Napoleon, en op de achtergrond de Vianense waard. Op de noordelijke oever van de Lek op de achtergrond ’t Waalse Waard. Ook is in de verte stuw Hagestein te zien. > foto Ruimte voor de Rivier