Minister Cora van Nieuwenhuizen laat zich in Hoi An voorlichten door mensen van een Vietnamees-Nederlands consortium dat een concept heeft ontwikkeld om de kwetsbare kustlijn van Hoi An te beschermen tegen de zee (foto: ministerie van IenW).

De handelsmissie naar Vietnam die premier Rutte, minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat en staatssecretaris Snel van Financiën samen met zeventig ondernemers hebben gemaakt, lijkt met name voor bedrijven uit de Nederlandse watersector zeer succesvol. De Nederlanders brachten onder meer een bezoek aan de steden Hanoi, Danang, Hoi An en Ho Chi Minh Stad.

De missie duurde van 7 tot en met 12 april en er reisden bedrijven mee uit de sectoren Land- en Tuinbouw, Water, Logistiek en Offshore Windenergie. Premier Rutte heeft niet de gehele missie meegemaakt, maar sprak op dinsdag 9 april wel met minister-president Phuc over het verder versterken van de bilaterale betrekkingen, de mogelijkheden om de handel tussen beide landen te versoepelen en te intensiveren, en over samenwerking op thema’s als water, landbouw, voedselzekerheid en klimaatverandering. Ook is, in aanwezigheid van beide regeringsleiders, een aantal verdragen, contracten en overeenkomsten getekend die zijn gericht op nauwere economische samenwerking.

Vietnam treedt toe tot de Global Commission on Adaption
Minister Van Nieuwenhuizen sprak op 9 april in Hanoi met de Vietnamese ministers die over water, ruimtelijke ordening, handel en industrie gaan. Deze gesprekken betroffen onder meer de relaties van Nederland met Vietnam op watergebied. Met de Vietnamese klimaatminister Ha tekende Van Nieuwenhuizen op het presidentieel paleis de verklaring dat Vietnam als land gaat deelnemen aan de Global Commission on Adaption (GCA). Deze commissie is op initiatief van de minister vorig jaar van start gegaan, met onder andere Ban Ki-Moon en Bill Gates als voorzitters. In september zal de GCA bij de bij de Verenigde Naties een rapport aanbieden met aanbevelingen over hoe de gevolgen van de klimaatverandering het best kunnen worden opgevangen.

Royal HaskoningDHV geselecteerd om Mekong Delta te versterken
Op 9 april vond bovendien de officiële ondertekening plaats van het leveringscontract voor het eerste geïntegreerde masterplan voor de Mekong Delta door Royal HaskoningDHV, gefinancierd door de Wereldbank. Minister Van Nieuwenhuizen was daarbij getuige, evenals de Vietnamese vice-premier Trinh Dinh Dung. Het plan zal oriëntaties op ontwikkeling en ruimtelijke planning uiteenzetten binnen verschillende disciplines in de Mekong Delta tot 2030, met een vooruitkijkende blik tot 2050. Digitale besluitvorming is een cruciaal onderdeel van dit toekomstgerichte plan. De geografische ligging van de Mekong Delta maakt haar zeer kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering, waaronder stijgende zeespiegel, overstromingen tijdens het natte seizoen en watertekorten tijdens het droge seizoen. Het algemene doel van het plan is om een veerkrachtige Mekong Delta te bouwen en Vietnam te helpen bij het maken van klimaatslimme keuzes die voor de lange termijn zijn en bovendien geïntegreerd en adaptief. Prioriteiten zijn het leveren van schoon water en sanitaire voorzieningen voor iedereen en het nemen van urgente maatregelen om de klimaatverandering te bestrijden.

Vu Quang Cac, director PMU, en Bas van Dijk, managing director Vietnam Royal HaskoningDHV, ondertekenen het Mekong Delta-contract, onder het toeziend oog van minister Cora van Nieuwenhuizen en de Vietnamese vice-premier Trinh Dinh Dung (foto: RHDHV).

Druk op natuurlijke hulpbronnen vergroot door bouwplannen
De Mekong Delta is essentieel voor de Vietnamese economie, als een import/export-hub voor de agrarische industrie van het land. De constante bouw en uitbreiding in het gebied zullen de druk op natuurlijke hulpbronnen vergroten. Als onderdeel van haar rol zal Royal HaskoningDHV, in nauwe samenwerking met het Vietnamese ministerie van Planning en Investeringen, een alomvattend strategisch investeringskader ontwikkelen om Vietnam te helpen zijn middelen effectief te gebruiken en zijn competitief voordeel te ontwikkelen.

Delftse drone opent scholingsinitiatief
De TU Delft gaat Vietnam de komende drie jaar ondersteunen met het opleiden van professionals op het gebied van waterbeheer. Op woensdag 10 april opende minister Van Nieuwenhuizen met haar Vietnamese collega vice-minister Vo Tuan Nhan dit initiatief met de tewaterlating van een onderwaterdrone. Deze drone van de Delftse startup Indymo is uitgerust met sensoren en een camera die kan worden voor inspecties onder water en het meten van de waterkwaliteit. Minister Van Nieuwenhuizen: “Waterkennis is een belangrijk Nederlands exportproduct. Onze bedrijven, kennisinstellingen en innovatieve startups zijn overal ter wereld hierin actief. Door deze samenwerking helpt de TU Delft Vietnam met het scholen van een nieuwe generatie waterprofessionals.”

Minister Cora van Nieuwenhuizen en haar Vietnamese ambtgenoot Vo Tuan Nhan laten een onderwaterdrone van de Delftse startup Indymo te water. Deze drone is uitgerust met sensoren en een camera (foto: ministerie van IenW).

Vietnamees-Nederlands consortium gaat kust beschermen met eilanden
Op 10 april was de minister ook in Hoi An, waar een Vietnamees-Nederlands consortium samenwerkt om de aantasting van de kust te stoppen. Zij hebben een concept ontwikkeld om de kwetsbare kustlijn van Hoi An te beschermen tegen de zee. Hiermee moet de kust op termijn worden beschermd met een zeewering en kunstmatige eilanden die de kust moeten beschermen tegen erosie. De eilanden worden duurzaam ingericht met de aanplant van onder meer mangroves. Op een klein deel van de eilanden zou er dan ruimte moeten komen voor ecotoerisme.

Meer samenwerkingsovereenkomsten getekend in Ho Chi Minh Stad
Het programma op 11 april richtte zich voornamelijk op de waterproblemen in Ho Chi Minh Stad en de Mekong Delta. De landbouw ondervindt hier dagelijks de problemen van te veel en te weinig water. Nederland en Vietnam gaan samenwerken voor een verbetering hiervan. Behalve het Mekong Deltaplan van Royal HaskoningDHV wordt ook Nederlandse kennis gedeeld over financiering van hoogwaterbescherming, om overstromingen tegen te gaan in de miljoenenstad tijdens het regenseizoen.

De Nederlandse ‘watermissie’ trok ook veel aandacht van de Vietnamese pers (foto: ministerie van IenW).