‘Miljardeninvestering in modernisering Amerikaanse waterinfrastructuur biedt kansen voor Nederlandse watersector’

De beoogde investering van 35 miljard dollar in de modernisering van de Amerikaanse waterinfrastructuur door de Amerikaanse president Joe Biden biedt kansen voor de Nederlandse watersector. Dat verwacht Hein Molenkamp, directeur van de Water Alliance. “Werkzaamheden aan drinkwater- en afvalwaterleidingen gaan waarschijnlijk vooral naar lokale bedrijven. Maar voor drinkwater- en afvalwatertechnologiebedrijven zie ik zeker mogelijkheden. Daarom nodig ik ze graag uit voor de WEFTEC-beurs in oktober in Chicago.”

De Amerikaanse Senaat nam onlangs een wetsvoorstel aan om 35 miljard uit te trekken voor de modernisering van de Amerikaanse waterinfrastructuur. De Drinking Water and Wastewater Infrastructure Act of 2021, voorziet in miljarden dollars voor de financiering van waterinfrastructuurprogramma’s in de Amerikaanse staten.

Ook wordt een apart subsidieprogramma voor grote en middelgrote drinkwatersystemen in het leven geroepen. Het wetsvoorstel zou eveneens de subsidie voor het verwijderen van lood uit drinkwater bijna verdubbelen, van 60 miljoen dollar tot 100 miljoen dollar per jaar.

Loden leidingen vervangen

De regering Biden heeft, als onderdeel van haar infrastructuurplan, toegezegd om alle loden leidingen in het land te vervangen. Lood in drinkwater is in verband gebracht met hersen- en neurologische schade bij kinderen. Dat is onder het geval in Flint, Michigan, waar de watervoorziening door lood is verontreinigd.

Hein Molenkamp, directeur van de Water Alliance heeft veel contacten in de Verenigde Staten met onder andere watertech clusterorganisaties en is al vele jaren aanwezig op de jaarlijkse WEFTEC-vakbeurs. Deze beurs vindt om het jaar plaats in New Orleans en Chicago. Molenkamp wijst erop dat de waterinfrastructuur een breed gebied bestrijkt. Werkzaamheden aan drinkwater- en afvalwaterleidingen zullen volgens hem vooral terechtkomen bij Amerikaanse bedrijven. “Bovendien moeten we nog even afwachten hoe de verdeling van de miljarden in de praktijk uitpakt. Maar ik zie zeker kansen voor de Nederlandse watersector.”

Kansen watertechnologiebedrijven

De kansen liggen volgens hem vooral bij Nederlandse bedrijven die actief zijn in de drinkwater- en afvalwatertechnologie. Maar ook voor aanverwante technologieën op het gebied van leidingen. Hij verwijst naar het snelgroeiende Nederlandse watertechbedrijf Acquaint. Het bedrijf ontwikkelt innovatieve inspectiemethodieken- met robots en technieken voor buisleidingen. Met behulp van deze middelen zijn leidingeigenaren in staat om onderhoudsstrategieën te verifiëren en preventief faalmechanismen te detecteren.

Partnerships

Maar hoe om te gaan met de protectionistische Amerikaanse markt? Daar kom je als Nederlandse speler toch niet zo makkelijk tussen? “Het gros van de Nederlandse bedrijven die in de Amerikaanse watersector actief zijn, werken met partnerships of licenties. Neem bijvoorbeeld Royal HaskoningDHV die voor de verkoop van de Nereda-technologie met een Amerikaanse partij een partnership heeft gesloten.”

Eigen kantoren

Toch zijn er volgens hem steeds meer Nederlandse watertechbedrijven die een eigen kantoor in de VS openen. Zo heeft Paques al jaren een eigen vestiging in Boston. Ook DMT heeft een eigen vestiging in Portland, Oregon. Ook Hydraloop is er inmiddels actief. De Water Alliance introduceerde Hydraloop twee jaar geleden tijdens de WETEC in Chicago bij de Water Council in Milwaukee waar ze inmiddels hun Noord-Amerikaanse kantoor hebben gevestigd. Deze WEFTEC-beurs vindt dit jaar weer in Chicago plaats. Molenkamp: “De miljarden die nu vrijkomen, zijn een goede reden voor watertechbedrijven om mee te gaan. De kansen kun je in ieder geval niet verzilveren als je in Nederland blijft. Bedrijven zullen de markt op moeten en de WEFTEC is een mooie gelegenheid je te oriënteren en contacten te leggen.”