3 miljoen euro voor slimmer rioleringsbeheer

In de Nederlandse bodem ligt voor zo’n 100 miljard euro aan riolering. Vervanging, renovatie of reparaties van riolen en persleidingen kost jaarlijks circa 1,5 miljard euro. Die kosten kunnen mogelijk flink omlaag als rioolbeheerders nauwkeuriger kunnen vaststellen wanneer een afvalwaterleiding onderhoud nodig heeft. Nu worden de leidingen vaak nog vervangen of gerenoveerd op basis van leeftijd en een globale inspectie met camera’s. Daardoor vinden deze investeringswerken niet altijd op tijd, of zelfs juist te vroeg plaats.
Meten en modelleren
De beheerders van de afvalwaterinfrastructuur hebben grote behoefte aan betere en toepasbare technieken om de toestand van leidingen nauwkeurig te meten en modelleren. Ze krijgen daarmee een beter inzicht in de optimale gebruiksduur van het riool, en kunnen dan tegen lagere kosten gerichter onderhoud uitvoeren. Het gezamenlijke onderzoeksprogramma TISCA (Technologie Innovatie voor Sterkte- en Conditiemeting van Afvalwaterleidingen) roept wetenschappers op om technieken te ontwikkelen die rioolbeheerders daarbij helpen.

Onderzoeksvragen
Het onderzoeksprogramma richt zich onder meer op het ontwikkelen van nieuwe meetinstrumenten, zoals high-end optica, laserscanners en akoestische meetapparatuur.Ook voor roboticatechnologie staat het programma open. Een ander onderzoekspoor is het verbeteren van computermodellen die de gebruiksduur van riolen inzichtelijk maken door de technische staat van riolen te combineren met omgevingsfactoren, zoals ruimtelijke ontwikkelingen en wegvervanging. Daarnaast moet het programma duidelijk maken in hoeverre rioolbeheerders aansprakelijk zijn voor het falen van de riolering zodra zij meer technische kennis daarover in huis hebben.
Voorstellen
TISCA heeft een looptijd van vijf jaar. Naast STW investeren Stichting RIONED, STOWA en het Kennisprogramma Urban Drainage in het programma. Het totale budget bedraagt 3 miljoen euro. Wetenschappers die aan TISCA willen deelnemen, kunnen tot 2 juni 2015 onderzoeksvoorstellen indienen bij STW.