Van 13 tot 15 november 2018 wordt Iwater, de internationale beurs van de Water Management Cycle, georganiseerd door Fira de Barcelona. De beurs richt zich op innovatie en technologie als de belangrijkste krachten die een efficiënt, duurzaam en ‘slim’ beheer van waterbronnen in steden, landbouw en industrie kunnen bewerkstelligen. De thema’s waterhergebruik, de noodzakelijke modernisering van bestaande infrastructuren en de uitdagingen die voortvloeien uit de digitale transformatie van de watersector komen ook aan bod.

Op Iwater 2018 vindt u exploitanten, ingenieursbureaus, bouwbedrijven en overheidsinstanties, en de bedrijven die oplossingen bieden voor de inzameling, behandeling, distributie, transport, opslag, sanitaire voorzieningen, zuivering, hergebruik, irrigatie, beheer en consumptie van water voor landbouwkundig, stedelijk, industrieel of huishoudelijk gebruik. Iwater wil state-of-the-art oplossingen presenteren voor alle stadia van de waterbeheercyclus, de activiteiten vitaliseren en de groei van bedrijven in de sector stimuleren en helpen met hun internationale propositie.

Iwater maakt onderdeel uit van een collectief van drie andere toonaangevende bijeenkomsten: het Smart City Expo World Congress, gewijd aan slimme steden; Smart Mobility, een showroom over duurzame mobiliteit; en de Circular Economy European Summit, gericht op circulaire economie. Door dit collectief ontstaat synergie en bezoekers bezoeken meerdere events.

Het organisatiecomité, waarin de belangrijkste bedrijven en organisaties uit de sector zijn vertegenwoordigd, wordt voorgezeten door Paul Relat, onlangs benoemd tot Managing Director van MAT Holding. Relat gelooft dat “in een omgeving waarin duurzaamheid een onmisbaar uitgangspunt is, de watersector de uitdaging en de verantwoordelijkheid heeft om oplossingen aan te dragen die bijdragen aan een efficiënt waterbeheer”. Op de tweede editie wil Iwater zichzelf consolideren als dé ontmoetingsplek voor bedrijven in de technologie en watersector die werken aan het ontwikkelen van oplossingen om dit doel te bereiken”, voegde Relat toe.