Matthieu de Schipper maakt kans op titel Wetenschapstalent 2019

Matthieu de Schipper, universitair docent Kustwaterbouw aan de TU Delft, is genomineerd voor de titel New Scientist Wetenschapstalent 2019. De Schipper gebruikt de zandmotor voor de kust van Ter Heijde als onderzoekscasus. Hij brengt samen met meetbedrijf Shore, studenten en promovendi nauwkeurig in kaart hoe het zand zich verplaatst.

Na jaren meten en vergelijken heeft de TU Delft samen met Deltares inmiddels een behoorlijk model paraat. Dat model voorspelt de bewegingen van het zand en helpt ook beter inschatten hoe een ander type zandmotor zich gedraagt voor een andere kust. “Door onder andere de zeespiegelstijging is er de komende decennia over de hele wereld kustversterking nodig. Met de mensen om mij heen probeer ik wetenschappelijk onderbouwde oplossingen te vinden”, aldus De Schipper. Een model dat simpelweg het gedrag voor gemiddelde jaaromstandigheden voorspelt, is volgens hem niet goed genoeg, want extremen worden steeds belangrijker. De Schipper wil juist deze extremen begrijpen om daarmee een soort bandbreedte in de voorspelling aanbrengen.

De Schipper is een van de 25 genomineerden voor de titel New Scientist Wetenschapstalent 2019. Deze genomineerden komen uit Nederland en Vlaanderen. Meer informatie vindt u op de website van New Scientist, waar u ook uw stem kunt uitbrengen.