Lancering Nationale Hittestresskaart een feit

Dinsdag 19 juni heeft ingenieursbureau BOOT uit Veenendaal de Nationale Hittestresskaart gelanceerd. Doel van deze kaart is bewustwording creëren en inzicht bieden voor de steeds groter wordende problematiek van hitte in de stad. De kaart biedt direct handelingsperspectief voor planning en programmering van maatregelen zodat geen tijd meer verloren gaat met in beeld brengen van ‘hotspots’. De kaart is voor iedereen beschikbaar en zal ook op het Congres Hittestress op 25 juni in ’s Hertogenbosch worden gepresenteerd.

Ons klimaat verandert. Hierdoor vindt opwarming van de aarde plaats. Steeds sneller. Steeds vaker lezen we in het nieuws over hittegolven en alle gevolgen van dien. Netwerken falen, gezondheidsproblemen nemen hand over hand toe, ons watersysteem leidt eronder, de druk op buitenruimte neemt toe, kans op brandgevaar, schade aan flora en fauna en de leefbaarheid in onze steden en dorpen staat onder druk.

Om te voorkomen dat (semi-)overheden en bewoners in planvorming en kwetsbaarheidsanalyses blijven steken, is het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie gepresenteerd. BOOT doet met de landelijke hittestresskaart een investering in de versnelling van het klimaatadaptatieprogramma. Samen komen we in actie!

BOOT heeft een nationale hittestresskaart gemaakt waarmee kwetsbare plekken in de openbare ruimte in beeld worden gebracht. Dit inzicht geeft de urgentie van hittestress weer in Nederland. En dit inzicht dwingt tot het ondernemen van actie. Met de kaart organiseert BOOT nationaal bewustwording en versnellen we samen een klimaatbestendige inrichting. Met de Nationale Hittestresskaart heeft iedereen inzicht en gaan we samen aan de slag met de aanpak van hittestress.

De Nationale Hittestresskaart is bereikbaar via www.nationalehittestresskaart.nl