Goed bodembeheer grasland zorgt voor betere waterinfiltratie

Het goed beheren van je grasland staat garant voor een goede bodemhuishouding waardoor het water beter infiltreert en er dus minder afstroming plaatsvindt. Dat zegt agrariër Jack Nicolaes uit Klimmen. Hij is een van de deelnemers aan het bedrijvennetwerk waarbinnen maatregelen worden getoetst in het Heuvelland met als doel wateroverlast na hevige regenval te voorkomen en in periodes van droogte dat water juist te kunnen gebruiken.

In een video van Waterschap Limburg geeft hij aan dat hij een bodemspecialist op zijn bedrijf heeft uitgenodigd. “Er gaat een wereld voor je open als je met een schop de grond in gaat”, zegt Nicolaes. De opnames op zijn bedrijf maken deel uit van een serie korte videofilmpjes waarin Waterschap Limburg agrariërs uit Zuid-Limburg het woord geeft om te laten zien hoe zij water beter laten infiltreren en voorkomen dat er wateroverlast optreedt en belangrijke voedingsstoffen wegspoelen. Met de filmpjes wil het waterschap andere agrariërs inspireren ook watervasthoudende maatregelen te nemen. Geïnteresseerden die meer willen weten, zijn van harte welkom bij demonstraties op proeflocaties die vanwege corona in aangepaste vorm plaatsvinden.

Klimaatverandering
“Agrariërs doen al veel aan het verminderen van water- en modderstromen om wateroverlast in de dorpskernen in de dalen te voorkomen,” vertelt Josette Van Wersch, bestuurder bij Waterschap Limburg. “Vanwege de klimaatverandering vallen er echter steeds heftigere buien, met wateroverlast in de dorpen die in de dalen liggen als gevolg. Daarom werken we samen met de Provincie, LLTB en natuurbeheerders in het programma Water in Balans aan goede ideeën om op de plateaus en de hellingen in het Heuvelland per vierkante meter circa 10 millimeter extra water vast te houden.”

Boekje
Eerder bracht het waterschap al een boekje uit met de 15 door boeren en adviseurs als meest praktisch uitvoerbaar en economisch haalbaar beoordeelde maatregelen om water vast te houden op landbouwgronden. Dat kunt u hier downloaden: https://www.waterschaplimburg.nl/vaste-onderdelen/zoeken/@6028/15-maatregelen-water/

Water in Balans
Water in Balans is een programma van Waterschap Limburg dat is opgezet om samen met partners en inwoners gerichte maatregelen te bedenken en te nemen om wateroverlast als gevolg van klimaatverandering te verminderen. De opgave in Zuid-Limburg verdient bijzondere aandacht, omdat daar levensbedreigende situaties kunnen ontstaan. Maatregelen worden gezocht in vier gebieden, oftewel ‘knoppen om aan te draaien’: het landelijke/buitengebied, het stedelijke/bebouwde gebied, het watersysteem (beken/beekdalen) en schadebeperking aan de eigen woning. Alle betrokken
partijen hebben een rol en verantwoordelijkheid in de aanpak. Want elke druppel telt! Meer informatie: www.waterschaplimburg.nl/waterinbalans