Zuid-Hollandse klimaatatlas brengt risico’s weersextremen in beeld

De Zuid-Hollandse waterschappen en de provincie Zuid-Holland lanceerden half mei een klimaatatlas om de gemeenten te helpen bij het uitvoeren van een klimaatstresstest. Aan de hand van kaarten en modellen zien gemeenten onder meer waar straten onderlopen als er een regenbui van meer dan 100 mm in twee uur valt.

In het landelijk Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie is afgesproken dat alle gemeenten voor 2020 een stresstest moeten uitvoeren. Hierdoor zou duidelijkheid moeten ontstaan over knelpunten op het gebied van wateroverlast, droogte of hittestress. Gemeenten kunnen op de kaarten in de online atlas per gebouw, weg of natuurgebied zien waar problemen optreden door klimaatverandering.
Jochem Callenfels, adviseur waterketen en klimaatadaptatie bij waterschap Hollandse Delta en een van de gebruikers van de atlas, gaf eerder in een artikel in WaterForum magazine aan dat gemeenten en waterschappen goed moeten onderzoeken of de gegevens uit de atlas correct zijn. Zo staan op sommige kaarten huizen die er niet meer zijn. “De informatie moet wel kloppen. Dat is belangrijk wanneer we maatregelen gaan nemen.” De atlas is gerealiseerd door Nelen en Schuurmans.

Bekijk hier de Klimaatatlas