“Zorg dat je mooie projecten hebt”

Door: Loes Elshof

Royal HaskoningDHV boekte winst in 2014 door focus op leidende marktposities. Welke bijdrage hebben hierin de water opdrachten geleverd?

“De watergerelateerde opdrachten vormden in 2014 in totaal 32 procent van onze totale omzet, in 2013 bedroeg het aandeel 31 procent en in 2012 was dat 32 procent. Dat is ongeveer een derde van het totaal, en is redelijk stabiel. De winst op watergerelateerde opdrachten is 2 % gestegen ten opzichte van de winst in 2013. De totale winst bedraagt 6,3 miljoen euro. Over de precieze winstcijfers per markt doen we geen mededelingen.”

Op welke (water)projecten van vorig jaar bent u het meest trots?
“Het is een breed spectrum van opdrachten, van deltatechnologie tot watertechnologie. Een mooi voorbeeld in Nederland is het Markerwadden project met Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat, dat bovendien een unieke samenwerking betreft. Ook ben ik zeer trots op het winnen van de Rebuild by Design ontwerpwedstrijd voor Hoboken (New Jersey) in de Verenigde Staten samen met OMA. Onze strategie voor het overstromingsbestendig maken van New Jersey en New York, is beloond. In het Engels heet dat “resilience”, een strategie die nu ook de Verenigde Naties propageert. De VN heeft Hoboken een rolmodel voor deze aanpak genoemd.Op de laatste dag van het jaar hebben wij in Bangladesh een opdracht binnengehaald voor de bescherming van de kustzones in Bangladesh,  een klus voor meerdere jaren ter waarde van 10,5 miljoen euro.”
“Ook met watertechnologie hebben we succes. Van Australië tot Brazilië ontwierpen we het afgelopen jaar zo’n 15 Nereda-installaties . Daarnaast is de pilot met innovatieve slibgistingstechnologieën Themista en Ephyra in Nederland van grote betekenis. Dit is een voorbeeld samenwerking in de Gouden Driehoek met waterschap Zuiderzeeland, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en STOWA.  Het bewijst dat de thuismarkt belangrijk is, ook voor onze exportpositie. Met dit soort projecten trekken wij de wereld over.”
Hoe gaat het bedrijf om met de thuismarkt in Nederland? 
“We hebben nauwe banden met de klanten in Nederland. We kennen hen goed en blijven waterdiensten aan hen leveren. De thuismarkt werkt als launching market en is een belangrijke proeftuin. Met innovaties die hier ontstaan, gaan we de boer op. Nereda is een bekend voorbeeld, maar ook de Markerwadden gaan we in andere landen aanbieden.”

 Is ook op watergebied sprake van een focus op een meer selecte groep klanten, net zoals in de andere bedrijfsonderdelen? 
“Ja, we kijken goed naar de verschillende groepen klanten. Aan de ene kant zijn er vaste partners, die ons vertrouwen en die we overal volgen. Multinationals zoals Unilever en Heineken. Nu werken we onder andere aan het hoofdkantoor van Unilever in Jakarta. Verder focussen we op Nederland, nog altijd goed voor 49 procent van onze omzet, met gelijkblijvende marges. Tot de thuismarkt behoort ook het Verenigd Koninkrijk, waar we veel werken voor de Environment Agency. 
Daarnaast hebben we  het landenbeleid, waarin we ons concentreren op landen waarin we al thuis zijn en erkenning krijgen. In Azië zijn dat Indonesië, Vietnam en Thailand.. Ook Turkije is een belangrijke markt. Daarnaast bieden we wereldwijd de diensten waarin we van oudsher sterk zijn en waar men ons overal van kent, zoals waterveiligheid en -zuivering, tunnels, havens en vliegvelden.”
Is Royal HaskoningDHV uit de gevarenzone?
“We hebben nu een goede focus, en op die voet gaan we verder. Ondanks de onzekere markt geloven we er in. Zelfs in een moeilijke markt kun je je afvragen: wat kun je er uithalen? Het is belangrijk je eigen positie goed te bepalen, te focussen en te zorgen dat je tevreden klanten en mooie projecten hebt. In deze strategie hebben wij vertrouwen.”
Waar gaat de groei in 2015 vandaan komen?
“De meeste groei bereiken we in de landen in Azië. Zoals Myanmar en Bangladesh, met grote opdrachten voor kustbescherming die ons meerdere jaren werk geven. Verder blijft Nederland erg belangrijk. We praten met TU Delft over verdere versterking van de samenwerking in waterprojecten. De banden zijn al sterk: onze collega’s geven er les en  we ontwikkelen samen met Rijkswaterstaat en Deltares innovatieve oplossingen, zoals het ‘bellenscherm’, voor zoet-zout scheiding van water in sluizen.
De universiteiten hebben zojuist weer subsidies aangevraagd bij STW water, het innovatieprogramma van de Topsector Water. In meer dan 10 voorstellen zijn wij als partner aangemerkt. Een voorbeeld van dit soort projecten is ook de certificering van de toepassing van composiet (vezelversterkt kunststof) in sluisdeuren.”
Is het positieve resultaat van invloed op de (re)organisatie en kantoren/personeelsbestand van het bedrijf?
“Elk modern bedrijf kijkt voortdurend naar de optimale bedrijfsvoering, met bemensing en kantoren. We verwachten meer mensen aan te nemen voor onze bestaande kantoren in Azië, onder meer in Indonesië, dat zal een mix zijn van mensen van hier en uit deze landen zelf. In Nederland hebben we een nieuw kantoor in Zwolle, waarin verschillende kantoren zijn samengevoegd. Zo kunnen we onze klanten integraler bedienen.“