Het consortium Zon op Water, een initiatief van Rijkswaterstaat, wil over vier jaar ongeveer 15% van de Nederlandse productie aan energie uit zonlicht leveren. Deze energie zou dan afkomstig zijn van zo’n 8 miljoen zonnepanelen, verspreid over ongeveer 20 vierkante kilometer Nederlands water. Wat zijn de voor- en nadelen van drijvende zonneparken? En hoe kunnen burgers zelf investeren in zonnepanelen?

Hernieuwbare energie
Nederland moet in 2020 ongeveer 30% van alle energie op een duurzame manier opwekken. Dat betekent dat we nog een flinke slag moeten maken. In 2018 was namelijk maar 15% van de energie op een duurzame manier opgewekt. Drijvende zonneparken kunnen ons hierbij helpen. Er zijn twee grote voordelen: men ziet ze bijna niet en ze draaien met de zon mee. Er wordt op dit moment gekeken naar baggerdepots en locaties die zijn uitgegraven voor zandwinning. Er wordt op dit moment gekeken naar een locatie voor een drijvend zonnepark van 100 hectare op de Rotterdamse Maasvlakte. Als dit zonnepark er daadwerkelijk komt, dan zouden zo’n 33.000 huishoudens een jaar lang van groene stroom worden voorzien. Daarnaast bouwt Evides Waterbedrijf op dit moment aan een drijvend zonnepark nabij de productielocatie in Kralingen.

Zonde van de natuur: eerst alle daken benutten
Er zijn ook een aantal nadelen aan zonneparken op water. Zo vinden veel tegenstanders het zonde van de natuur. Volgens de Vogelbescherming zal de kwaliteit van het water achteruit gaan. Dit lieten zij weten aan de Volkskrant. Dit kan weer leiden tot vissterfte en een tekort aan voedsel voor vogels. Daarom pleiten veel organisaties voor een onderzoek naar de ecologische effecten van de drijvende zonneparken. Daarnaast is het zonde om de natuur te gebruiken, als er nog veel daken beschikbaar zijn. Volgens adviesbureau Deloitte kunnen zonnepanelen de helft van de Nederlandse stroombehoefte opwekken, als alle beschikbare daken worden benut. In 2018 was nog maar 4,4% van de bruikbare daken bedekt met zonnepanelen.

Zelf zonnepanelen op het dak plaatsen
Zoals hierboven is beschreven, zijn er dus nog enorm veel woningeigenaren die zonnepanelen op hun dak kunnen plaatsen. Dit is uiteindelijk niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de eigen portemonnee. Tegenwoordig heeft men de investering al binnen 7 jaar terugverdiend. Daarna kunnen de bewoners nog heel lang genieten van gratis stroom! Particulieren die niet genoeg spaargeld achter de hand hebben, kunnen eventueel een beroep doen op een persoonlijke lening. Hierbij krijgt men het geleende geld direct op de rekening gestort. De klant betaalt het bedrag in maandelijkse termijnen terug. Daarnaast is het ook mogelijk om een Energiebespaarlening af te sluiten. Deze lening is bedoeld voor energiebesparende maatregelen aan de woning. De woningeigenaar mag maximaal 75% van het leenbedrag besteden aan zonnepanelen. De overige 25% moet worden besteed aan een andere maatregel. Tot slot kunnen woningeigenaren de 21% btw die zij betalen over de aanleg en aanschaf van zonnepanelen terugvragen bij de Belastingdienst.