Rob Veenman kreeg de Waterschapspenning uit handen van dijkgraaf Luc Kohsiek (foto: HHNK).

Tijdens een bijeenkomst van het algemeen bestuur heeft Rob Veenman, dagelijks bestuurder bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, de Waterschapspenning van de Unie van Waterschappen ontvangen. Half juli was hij 25 jaar dagelijks bestuurder bij een waterschap: in eerste instantie als heemraad van Waterschap de Waterlanden (van 1 januari 1987 tot 28 juni 1999) en sinds 8 januari 2009 als hoogheemraad bij Hollands Noorderkwartier.

In deze 25 jaar heeft Veenman verschillende portefeuilles bekleed. Als heemraad bij de Waterlanden was hij verantwoordelijk voor grondzaken, algemene zaken en communicatie. Voor Hollands Noorderkwartier heeft hij zich jarenlang ingezet voor integraal waterbeheer en is hij momenteel verantwoordelijk voor waterveiligheid en (vaar)wegen.

Rob Veenman: “Ik ben in de jaren zeventig in mijn studententijd betrokken geraakt bij de waterschapswereld en eigenlijk nooit meer weg geweest. Als waterschapsbestuurder kun je iets voor de maatschappij doen met mooie en vooral praktische zaken, zoals veilige dijken en schoon water. Dat is leuk, maar vooral ook heel nuttig werk. Ik hoop dan ook dat de waterschappen dat werk nog vele jaren mogen voortzetten en dat ik daaraan mijn steentje kan bijdragen.”