Zesde Deltacongres markeert nieuw tijdperk

“We moeten heel hard werken om in Nederland droge voeten te houden en te blijven beschikken over voldoende zoetwater, daarbij hebben we iedereen hard nodig”, stelde Deltacommissaris Wim Kuijken in zijn welkomstspeech. Volgens de Brabantse Commissaris van de Koning Wim van de Donk die de officiële opening verrichtte, is het Deltaprogramma een lichtend voorbeeld voor ‘good governance’. De verbinding tussen nationaal en regionaal is uniek en kan ook voor andere beleidsvelden waardevol zijn. Voor het Deltaprogramma is met de fase van uitvoering een nieuw tijdperk aangebroken.

Ruim 1400 mensen togen naar Den Bosch voor het zesde Deltacongres. Foto: deltacommissaris.nl

Wisseling van de wacht
Dit nieuwe tijdperk wordt tevens gemarkeerd door een wisseling van de wacht. Scheidend directeur van de staf van de Deltacommissaris Bart Parmet en UvW-voorzitter Peter Glas zaten voor het laatst in hun huidige functie op het podium. Daarnaast zijn er na de waterschapsverkiezingen in 2015  nieuwe bestuurders en waterwerkers aan de slag gegaan die nog niet eerder met waterveiligheid in aanraking kwamen.

Projectenboek
Onder meer voor de nieuwkomers werd een projectenboek 2016 van het Hoogwaterbeschermingsprogramma gepresenteerd. Het boek biedt een overzicht van de werkzaamheden, spelregels en een sterk groeiend aantal projecten. Vanaf 2016 wordt er gewerkt aan 66 projecten in heel Nederland en wordt in vijf project-overstijgende verkenningen met meerdere beheerders kennis en ervaring gedeeld.

Parallelsessies
Tijdens deze editie van het Deltacongres waren er vier verschillende parallelsessies. Het ging om de aanpak van ruimtelijke adaptatie in de praktijk. De interactie tussen overheden, bedrijven, woningbouwcorporaties, burgers en/of maatschappelijke organisaties werd in deze sessie aan de hand van concrete voorbeelden toegelicht. Zo deed Stefan Kuks, dijkgraaf bij het waterschap Vechtstromen een oproep om aan te sluiten bij de economische belangen in een stad om blauwe structuren te realiseren.

In de sessie over zoetwater werden de ervaringen met de droogte van afgelopen zomer en de voortgang van Deltaprogramma Zoetwater besproken. In de sessie ‘Aan de slag met het nieuwe waterveiligheidsbeleid’ werd er gediscussieerd over de kansen en uitdagingen aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden. Met een mobiele app konden de aanwezigen actief aan de sessies deelnemen. Zo werd de zaal gevraagd wat zij verwachten van de eerste beoordeling van de nieuwe normen in 2023. Volgens 27 procent van de deelnemers is de waterveiligheidsopgave nu al urgent.

 

2023: wat verwacht u van 1e beoordeling met nieuwe normen? Bron afbeelding:  Twitter.

Internationaal deelcongres
De sessie Governance van het Deltaprogramma in een internationale context was onderdeel van de International Water Week. Nieuw was de interactieve aanpak. Peter Glas, voorzitter van de Unie van Waterschappen en van het Water Governance Initiative van de Oeso, leidde deze bijeenkomst over internationale aspecten van waterbeheer en de samenwerking binnen het Deltaprogramma.

Deltaparade
De hele dag was de Deltaparade te bezoeken, met stands van de bij het Deltaprogramma betrokken partijen. De presentaties op de Deltaparade waren vooral gericht op uitvoering, passend bij het motto 'En nu begint het pas echt'.