Zelfreinigende berm genomineerd voor Nederlandse Bouwprijs

Met de RonaZelf Reinigende Berm kunnen de risico’s van van de weg afstromend vervuild regenwater in kwetsbare natuur- en grondwaterbeschermingsgebieden worden beperkt. Het betreft een zeer open bermverharding gecombineerd met een innovatieve minerale filterconstructie. De verontreinigingen – zware metalen, nutriënten, olie en PAK”s – worden door het systeem geabsorbeerd, waarna het gezuiverde water wordt afgestaan aan de beschermde ondergrond. De Rona Zelf Reinigende Berm is een idee van de Altena Groep. Op het Gala van de Nederlandse Bouw op 9 februari 2015 wordt de prijswinnaar bekend gemaakt.