Zeeuwse overheden koersen af op chemievrij beheer

De bijeenkomst op 8 juli was de eerste praktische stap van Schoon Water Zeeland, het gezamenlijke project van de Provincie Zeeland, Waterschap Scheldestromen, Evides Waterbedrijf, Vereniging voor Zeeuwse Gemeenten (VZG) en ZLTO. Wethouder Weststrate van gemeente Borsele gaf, als gastheer van de bijeenkomst, zijn visie op chemievrij werken. Daarna lichtte portefeuillehouder en waterschapsbestuurder de heer Van Kralingen het belang van Schoon Water Zeeland toe: ”De regelgeving is duidelijk, chemievrij in 2016 op verhardingen”. Bestuurders en ambtenaren wisselden tips uit. Een gemeenteambtenaar: “Het is belangrijk om het veegbeheer en onkruidbeheer op elkaar af te stemmen, dit vergt overleg tussen twee afdelingen”. Ook werd aangegeven dat communicatie richting bewoners cruciaal is.

Demonstratie
Groenvoorzieners hadden een vijftiental machines opgesteld. Tijdens de demonstratie vertelden de groenvoorzieners over de kosten, werking en het aantal noodzakelijke behandelrondes per jaar. Uitvoerders van de verschillende overheden kregen zo een goed beeld van de technische mogelijkheden. Schoon Water Zeeland organiseert de komende vier jaar meer van dit soort bijeenkomsten. Deze hebben als doel om overheden te informeren en te stimuleren om zonder chemische bestrijdingsmiddelen te werken op verhardingen, in openbaar groen en op sportvelden.