Op 9 oktober 2020 werd de Oosterscheldekering in Zeeland als laatste van zes Nederlandse stormvloedkeringen getest (foto: Rijkswaterstaat/Jan van den Broeke).

De Zeeuwse bevolking gaat uit van een fors snellere stijging van de zeespiegel dan het KNMI of het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), blijkt uit onderzoek van waterschap Scheldestromen eind 2022. Zo’n 40% van de 895 respondenten houdt rekening met een zeespiegelstijging van boven de 1 meter in 2050, terwijl het KNMI en IPCC uitgaan van een stijging tussen de 82 en 120 cm in 2100. Tegelijkertijd hebben Zeeuwen wel veel vertrouwen in de sterkte van de zeedijken en zien ze de stijging niet als een directe bedreiging voor de leefomgeving.

Het onderzoek van waterschap Scheldestromen naar het sentiment rondom de zeespiegelstijging en de veiligheid van de dijken werd uitgevoerd door HZ Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving. Zij benaderden 2.000 Zeeuwen in december 2022 en januari dit jaar, waarvan er 895 reageerden. Uit de ingevulde antwoorden blijkt dat Zeeuwen veel vertrouwen hebben in de sterkte van de zeedijken, ondanks dat ze wel een fors snellere stijging van de zeespiegel verwachten.

Reactie Dijkgraaf

Dijkgraaf Toine Poppelaars: “Ik ben erg blij met de hoge respons bij het invullen van de enquête. Het vertrouwen van de Zeeuwse burger in onze dijken is erg mooi. Maar dit betekent niet dat het waterschap stil kan zitten. De zorg voor veilige dijken is een voortdurend proces. We kunnen het ons niet permitteren om ook maar een moment achterover te leunen. Veiligheid tegen overstromingen is niet gratis. In een provincie als Zeeland met veel water en dijken en relatief weinig inwoners is dit een punt van zorg. Hiervoor vraagt het waterschap nadrukkelijk aandacht bij het Rijk.”

Enquête

De vragen in de enquête gingen over hoe Zeeuwen de dreiging van de zee op de directe woonomgeving ervaren en hoe zij aankijken tegen de ernst en de effecten van klimaatverandering in het algemeen. Daarnaast werd ingezoomd op mogelijke manieren waarop kustversterking kan plaatsvinden. Uit de resultaten bleek dat twee op de drie panelleden de zeespiegelstijging en stormvloeden niet als grote bedreiging zien.
Van het panel verwacht 40% een scenario waarbij de zeespiegel met meer dan een meter zou stijgen in de komende 50 jaar. Een even groot aandeel verwacht een zeespiegelstijging van maximaal 20 centimeter in de komende 50 jaar. Het overige deel verwacht dat de zeespiegel niet of nauwelijks stijgt.
Wel ziet men de afname van de biodiversiteit als een grote bedreiging de komende 20 jaar.

Meer waterschapsbelasting

Voor de kustversterking is 57% van de respondenten bereid om hiervoor 50 tot 80 euro (of meer) per jaar aan extra waterschapsbelasting te betalen. Daarnaast zien de respondenten dijkversterkingen liever ten koste gaan van landbouwgronden of recreatieterreinen dan dat hier natuurgebied of (cultuur)historische objecten voor verloren gaan.

Bekendste waterschap

Volgens eerder landelijk onderzoek is waterschap Scheldestromen het bekendste waterschap onder haar inwoners. Gemiddeld kent 53% van de inwoners haar eigen waterschap, maar liefst 71% van de Zeeuwen kent waterschap Scheldestromen. Dijkgraaf Poppelaars zegt hierover: “De Zeeuwen hebben van oudsher een relatie met het water. Ook de gevolgen van de Watersnoodramp van 1953 zijn verankerd in het collectieve geheugen van deze Provincie. Waterveiligheid is een kerntaak van het waterschap en de uitkomsten van dit onderzoek zullen we dan ook gebruiken als bouwsteen voor het nieuwe bestuursprogramma dat na de verkiezingen van 15 maart geschreven wordt.”