Nauwkeuriger onderzoek laat zien dat de zeespiegel langs de Nederlandse kust sinds 1890 nog steeds geleidelijk stijgt als gevolg van de beëindiging van de laatste ijstijd. De voorspelde versnelling als gevolg van de klimaatverandering heeft nog niet ingezet. (bron: Deltares/HKV lijn in water, maart 2019)

De zeespiegel langs de Nederlandse kust is de afgelopen 128 jaar met 1,86 mm per jaar (18,6 cm per eeuw) gestegen en de stijging is niet versneld. Dat blijkt uit een nieuwe en nauwkeurigere meetmethode die Deltares en HKV lijn in water in opdracht van Rijkswaterstaat hebben ontwikkeld. De zeespiegel langs de Nederlandse kust stijgt langzamer dan de wereldwijde zeespiegel.

Sinds 1700 wordt de zeespiegel langs de Nederlandse kust ieder uur gemeten. Daar zijn in de loop van de tijd allerlei meetgegevens bijgekomen, zoals satellietwaarnemingen, modelberekeningen en bestudering van archieven. Aan de hand daarvan hebben Deltares en HKV een nieuwe methode ontwikkeld die alle informatie combineert en beter dan vroeger de bijdrage van verschillende componenten zoals bodemdaling, wind en getij, aan de stijging kunnen worden aangetoond.

Geen versnelling
Uit de nieuwe  methode blijkt dat de zeespiegel, over de periode 1890 tot en met 2017, met 18,6 cm per eeuw is gestegen tot 6 cm boven NAP. Terugkijkend naar het verleden is er geen sprake van een versnelde zeespiegelstijging langs de Nederlandse kust. Ook blijkt dat een deel van de gemeten zeespiegelstijging wordt veroorzaakt door bodemdaling (die is 4,5 cm per eeuw).

Sterke daling in 2018
In 2018 heeft zich een opmerkelijk sterke daling van 7,2 cm voorgedaan ten opzichte van het jaar ervoor. Volgens kustexpert Fedor Baart van Deltares  heeft die schommeling te maken met stormen en winden. “In 2017 stond de zeespiegel relatief hoog vanwege twee grote noordwesterstormen die het zeeniveau opstuwden richting de kust. In 2018 hadden we twee lange periodes met oostenwind, waardoor de waterstand lager werd.

Senior adviseur Robin Nicolai, HKV: “De methode haalt dit verband tussen wind en zeewaterstand feilloos uit de gegevens.”

Wereldwijde zeespiegelstijging
De nauwkeurigere berekeningen laten zien dat de zeespiegelstijging langs de Nederlandse kust lager is dan de wereldwijde zeespiegelstijging (32 cm per eeuw over de periode 1993 t/m 2017).

Een belangrijke verklaring waardoor is volgens de onderzoekers dat het ijs dat smelt en afkalft op Groenland door het zwaartekrachteffect niet bij Nederland terechtkomt. Dat de Nederlandse zeespiegel in de toekomst sneller kan stijgen is een scenario waarmee rekening gehouden wordt. Oorzaak hiervoor is dat het ijs op Antarctica steeds sneller afbreekt en smelt en onze kant op kan komen, aldus de onderzoekers.

Lees het hele rapport: Zeespiegelmonitor 2018: De stand van zaken rond de zeespiegelstijging langs de Nederlandse kust