De Beaufortsluis uit 1761 werkt met schuiven in plaats deuren. (foto: Rudy Visser).

Waterschap Scheldestromen is deze week begonnen met de renovatie van het rijksmonument Beaufortsluis in Walsoorden. De sluis stamt uit 1761 en fungeert als uitwateringssluis. Het werk wordt uitgevoerd door Bouwgroep Peters uit Middelburg. De totale kosten van het werk bedragen 300.000 euro waarvan de Provincie Zeeland een substantieel deel betaalt. In het voorjaar van 2019 wordt het project opgeleverd.

In 1761 werd de uitwateringssluis Beaufort gebouwd. Niet met deuren als keermiddel, maar een schuif. De waterstand werd geregeld via een schuif die neergelaten of opgetrokken kon worden met de windas. Het bouwprincipe van deze sluis is vermoedelijk afkomstig van de monniken van Ter Duinen (Hof ter Zande) die veel inpolderingswerken in dit gebied op hun naam hebben staan.

Watersnood
De Beaufortsluis dankt zijn naam aan de watersnood van 1906 waarbij het gebied rond Kloosterzande overstroomde. De sluis hield stand waardoor het achterliggende land niet onder water kwam te staan. J.F. de Beaufort was destijds lid van de ‘magistratuur van Hulst’ en het Hulster Ambacht.

Onderzoek
Aan het herstel van de cultuurhistorische sluizen en duikers is uitgebreid onderzoek voorafgegaan. Door een daarin gespecialiseerd bureau is eerst onderzoek gedaan naar de historische kunstwerken in de waterhuishouding in Zeeland, gevolgd door archief- en veldwerk. Daarbij zijn in totaal 350 objecten in Zeeland onderzocht. Met al deze informatie is de waarde van objecten bepaald en zijn mogelijke herstelkosten in beeld gebracht.

Herstel
Het waterschap geeft aan niet alleen vernieuwing, maar ook het behoud van Zeeuwse historie belangrijk te vinden en besteedt daarom eenmalig € 500.000,- aan het herstel van cultuurhistorische sluizen en duikers. Eerder al werden duikers op Meliskerke en Poortvliet hersteld.