Zeeland start onderzoek om gevolgen overstroming te beperken

De provincie Zeeland maakte vorige week bekend dat er een internationaal onderzoek naar de gevolgen van een overstroming komt. Binnen het Europese project FRAMES staat uitwisseling tussen de lidstaten centraal. Gedeputeerde Ben de Reu: “Klimaatverandering blijft niet binnen een regio of landsgrenzen en is daarom een belangrijk thema om samen op lokaal, nationaal en Europees niveau aan te werken.”

Opvang inwoners
In Zeeland worden drie deelonderzoeken uitgevoerd. Het eerste gaat over de mogelijkheid om het Sloegebied te gebruiken als opvang en evacuatielocatie bij overstromingen. Dat is in eerste instantie bedoeld voor de bewoners van de Middelburgse nieuwbouwwijk Mortiere. Die is vanwege haar lage ligging aangewezen als risicogebied.

Reimerswaal
Ook de gemeente Reimerswaal ligt laag en is daardoor kwetsbaar voor overstromingen. Tegelijkertijd is de gemeente een belangrijk knooppunt voor infrastructuur, met de A58, spoorlijn en de aanvoer van gas, water en elektriciteit. Onderzoek moet duidelijk maken hoe kwetsbaar Reimerswaal daadwerkelijk is en welke maatregelen er mogelijk zijn.

Waterbestendig elektriciteitsnetwerk
Het derde deelonderzoek gaat over het elektriciteitsnetwerk in Zeeland. Bij overstroming door zout water duurt herstel veel langer dan bij zoet water. Daarom wordt gekeken in hoeverre het netwerk bestand is tegen overstromingen.

Meerlaagsveiligheid
De afgelopen decennia heeft in de provincie Zeeland het voorkomen van overstromingen altijd de hoogste prioriteit gehad als het gaat om waterveiligheid. In het kader van meerlaagsveiligheid wordt nu ook gekeken naar de gevolgen van een eventuele overstroming. Onderzoek naar meerlaagsveiligheid vindt internationaal plaats binnen samenwerkingsverband FRAMES. De deelnemende landen zijn Nederland, België, Duitsland, Engeland en Denemarken. In totaal zijn er 11 partners waaronder regionale overheden, universiteiten en gebiedsbeheerders. Het project loopt van 1 oktober 2016 tot en met 1 oktober 2019.