Zaterdag 13 mei start Week van Ons Water

Zo is onder meer een bezoek aan de Maeslantkering en het gemaal A. F. Stroink in Vollenhove mogelijk. In de Drechtsteden is er speciale aandacht voor watergerelateerd erfgoed tussen de grote rivieren Merwede, Noord en Oude Maas. Een medewerker van waterbedrijf Evides demonstreert in een zuiveringslab op een stadsboerderij in Rotterdam hoe je bruikbare stoffen uit rioolwater kunt halen. Ook PWN- bezoekerscentrum De Hoep in Castricum richt zich op het terugwinnen van grondstoffen en start met een tentoonstelling ‘Energie uit afvalwater’.

Ons water is een samenwerkingsverband van de waterschappen, waterbedrijven, watermusea, Rijkswaterstaat, provincies, gemeentes, ministerie van Infrastructuur en Milieu, Unie van Waterschappen, Vewin, VNG en IPO. De website is in het leven geroepen om het waterbewustzijn van de Nederlanders te vergroten.

Meer informatie: Week van Ons Water