Begin dit jaar gingen de Haringvlietsluizen op een kier, om trekvissen de mogelijkheid te geven in het voorjaar naar zee te zwemmen en in het najaar weer terug (foto: Jac van Tuijn).

Duitse, Zwitserse en Franse natuurorganisaties roepen dat de miljoenen zalmen die zij uitzetten in de Rijn om de visstanden te herstellen, bij de Haringvlietsluizen in de netten van Nederlandse vissers zwemmen. Daardoor komen slechts weinig zalmen van zee terug naar de paaigronden stroomopwaarts. De organisaties willen daarom dat Nederland een vangstverbod instelt rond de Haringvlietdam.

Dat meldt het Algemeen Dagblad. Het Europese herstelprogramma, waarbij tientallen miljoenen jonge zalmen, palingen en steuren werden uitgezet in de Rijn en haar zijrivieren, stuitte eerst op de Nederlandse Deltawerken, waardoor de vissen de zee niet konden bereiken. Nu na dertig jaar steggelen begin 2019 de Haringvlietsluizen eindelijk op een kier werden gezet, was de verwachting dat in het najaar meer zalmen terug zouden keren uit de zee. Maar volgens de Zalmvereniging in het Duitse Essen keerden er juist mínder zalmen terug naar de paaigronden in de rivieren.

Internationale petitie voor een vangstverbod
De Zalmvereniging heeft daarom op 19 november samen met 24 internationale natuurorganisaties, waaronder ook het Wereld Natuurfonds Duitsland en de World Fish Migration Foundation, een petitie ingediend bij de Tweede Kamer. Daarin roepen ze de Nederlandse regering op zo snel mogelijk een vangstverbod in te stellen rond de Haringvlietdam. Die petitie zal door de Tweede Kamer met instemming worden ontvangen, want begin dit jaar pleitte een Kamermeerderheid ook al voor een vangstverbod rond de Haringvlietsluizen. Sinds eind jaren tachtig is in de stroomgebieden van de Rijn en de Maas zeker 700 miljoen euro uitgetrokken voor maatregelen om trekvissen als de zalm, zeeforel en paling weer terug te krijgen in het Europese rivieren. “Het is van de gekke dat meer dan 700 miljoen euro is uitgegeven om vismigratie te stimuleren, terwijl die vissen in Nederland gewoon in de netten van vissers zwemmen”, stelde D66-Kamerlid Tjeerd de Groot destijds bij het indienen van de motie die opriep tot een vangstverbod.

Gezenderde zalmen bereikten Haringvliet niet
Eerder dit jaar is er een proef geweest met zalmen die, voorzien van een zendertje, in de Rijn zijn uitgezet. Geen enkele van de 150 uitgezette zalmen wist de Haringvlietsluizen te bereiken. Dit geeft aan dat de Nederlandse vissers bij de Haringvlietdam niet het enige obstakel zijn dat de trekvissen moeten overwinnen op weg naar zee en terug.