Amersfoort, 16 februari 2023 – JONG waterbeheer van STOWA organiseert op 10 mei 2023 de tweede editie van de Young Talent Day, een netwerkdag voor alle jonge professionals die met water werken. Of dat nu bij een waterschap, drinkwaterbedrijf, het rijk, provincies, gemeenten, kennisinstelling, ingenieurs- of adviesbureau is. Want op deze dag staat verbinding – binnen de brede watersector – centraal.

Dit jaar is het thema van de Young Talent Day ‘het lonkend perspectief’. Inspirerende sprekers bieden nieuwe en verfrissende perspectieven, zowel op de inhoud als op soft skills, zodat de deelnemers na afloop vol energie aan de slag kunnen met het waterbeheer van de toekomst. Tijdens het intermezzo is er ruimte voor beweging of bezinning, waarbij de jonge waterprofessionals iets totaal anders doen. Een uurtje schapen drijven bijvoorbeeld. De Young Talent Day vindt plaats bij de Boerinn in Woerden, dat wordt ingericht als festivalterrein met bijzondere subzaal locaties. Inschrijven is kosteloos en kan via deze LINK.

“De Young Talent Day biedt jonge mensen de kans om sectorbreed kennis uit te wisselen,” zegt Joost Buntsma, directeur van de STOWA. “Die gezamenlijkheid en verbinding is belangrijk. Dat blijkt ook wel uit het succes van de eerste Young Talent Day in 2021 in Amsterdam. Op de Ocean Diva spraken 200 jonge waterprofessionals elkaar over de uitdagingen voor het waterbeheer van de toekomst.”

Andersdenkers gezocht
Dit jaar is het programma nog interactiever. Ook de sector komt aan het woord, in de powerpitches: andersdenkers uit alle hoeken van het waterveld pitchen hun lonkende perspectief voor de watersector. Want wat is absoluut noodzakelijk om de integrale opgaven rondom water op te lossen? Of het nu gaat om een andere manier van werken, technologische oplossingen of kruisbestuivingen met andere sectoren: alle ideeën zijn welkom!

Dus ken jij of ben jij die waterprofessional met een lonkend perspectief waarvan de sector absoluut moet weten? Geef je dan op voor de sprekerslijst door een mail te sturen naar jongwaterbeheer@stowa.nl. Schrijf een korte outline waarom jouw perspectief een plekje moet krijgen op de Young Talent Day. Inschrijven kan tot 5 april. Daarna wordt een selectie gemaakt van 8 pitches.

Over JONG Waterbeheer en STOWA
JONG Waterbeheer, onderdeel van STOWA, verbindt professionals in de Nederlandse watersector zodat deze elkaars kennis en talenten beter kunnen benutten. Dat is hard nodig, want de sector staat voor grote opgaven, van droogte en zeespiegelstijging tot verlies van biodiversiteit. Deze complexe problemen kunnen alleen met betere samenwerking, binnen én buiten de sector, worden aangepakt. Daarom stimuleert en faciliteert JONG Waterbeheer kennisdeling en uitwisseling van perspectieven tussen jonge en ervaren watermensen, met verschillende vakgebieden en van verschillende organisaties. Dat doen we bijvoorbeeld door evenementen te organiseren zoals de Young Talent Day, cursussen te ontwikkelen zoals het Ecosysteem van de werkvloer en kennis- en dialoogsessies te ontwikkelen zoals de STAWA: Strategische Toekomstateliers Waterbeheer.

STOWA is het kenniscentrum van de regionale waterbeheerders (veelal de waterschappen) in Nederland. STOWA ontwikkelt, vergaart, verspreidt en implementeert toegepaste kennis die de waterbeheerders nodig hebben om de opgaven waar zij in hun werk voor staan, goed uit te voeren. Deze kennis kan liggen op toegepast technisch, natuurwetenschappelijk, bestuurlijk-juridisch of sociaalwetenschappelijk gebied. STOWA verbindt niet alleen kennisvragers en kennisleveranciers, maar ook de regionale waterbeheerders onderling. Door de samenwerking van de waterbeheerders binnen STOWA zijn zij samen verantwoordelijk voor de programmering, zetten zij gezamenlijk de koers uit, worden meerdere waterschappen bij één en hetzelfde onderzoek betrokken en komen de resultaten sneller ten goede van alle waterschappen.