WUR voert naamsverandering door

Een instituut kan het eigen expertise specifiek duidelijk maken door een van de nieuwe domeinnamen achter de naam te hangen. Denk aan ‘Wageningen Marine Research’ in plaats van Imares.

Op dit moment kent Wageningen UR nog elf submerken. Hoewel deze in eigen land vaak grote bekendheid genieten, zijn ze over de grens vaak minder veelzeggend, verklaart Marc Lamers, directeur Corporate communications & marketing in Resource. De naamsverandering past volgens Lamers, goed in het ideaal van One Wageningen uit het strategisch plan. Hierin wordt gestreefd naar meer interne samenwerking, tussen disciplines maar ook tussen de onderzoeksinstituten en de universiteit.

Sterk merk
Een sterk merk helpt bij de uitdagingen waar Wageningen voor staat, meent Lamers. Zo moeten contractonderzoekers door de teruglopende overheidsfinanciering meer en meer de markt op voor opdrachten. Bovendien liggen de voornaamste groeimogelijkheden juist in het buitenland, waar het merk ‘Wageningen’ bekend is en submerken als LEI en Alterra veel minder.

Vanaf september komt op alle nieuwe flyers, enveloppen en bedrijfsauto’s de nieuwe naam met het nieuwe logo. Domeinnamen veranderen terug naar de vorige naam: ‘wur.nl’.