WUR benoemt Albert van Dijk tot hoogleraar Hydrologie en Kwantitatief Waterbeheer

De Raad van Bestuur van Wageningen University & Research heeft prof. dr. Albert van Dijk per 1 september 2021 benoemd tot hoogleraar van de leerstoelgroep Hydrologie en Kwantitatief Waterbeheer. De leerstoel heeft als doel bij te dragen aan een beter begrip van hydrologische processen op stroomgebiedsschaal, door het gebruik van geavanceerde meetmethoden, modellen en assimilatietechnieken. Een belangrijk thema is klimaatadaptatie, bijvoorbeeld uitdagingen als gevolg van veranderende neerslag- en droogtepatronen en zeespiegelstijging.

Tijdens zijn studie ontwikkelde Van Dijk interesse in de veranderende interactie tussen mensen, geologie, vegetatie en de waterkringloop. Hij specialiseerde in omgevingswetenschappen en deed promotieonderzoek naar bodemerosie en de hydrologie van stroomgebieden op Java, Indonesië. In 2003 verhuisde hij naar Australië om te gaan werken voor de Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation. In 2009 werd hij professor waterwetenschappen en waterbeheer aan de Australian National University. Daar richtte hij het ANU Centre for Water and Landscape Dynamics op: een team dat nieuwe methoden ontwikkelt om het weer, de beschikbaarheid van water en de toestand van het landschap te meten, te blijven volgen en te voorspellen. Deze methoden combineren veelal ‘big data’ uit satellietwaarnemingen en sensornetwerken met veldonderzoek, biofysische modellering en machinaal leren.