Woudagemaal in bedrijf

Het Hooglandgemaal is sinds vrijdag 13 november al in bedrijf. Naar verwachting is de inzet van de gemalen tot en met zondag 22 november nodig.

Woudagemaal open voor publiek
Het Woudagemaal is tijdens de draaidagen open voor publiek. De afgelopen maanden heeft er op het Woudagemaal een asbestsanering plaatsgevonden. Het waterschap liet tijdens de inzet eerst metingen in het gemaal uitvoeren om er zeker van te
zijn dat er geen risico is bij het gemaal in bedrijf.