Aeres Hogeschool Dronten start met een lectoraat Agrarisch Waterbeheer. Vanaf 1 april geeft Wolter van der Kooij invulling aan dit nieuwe lectoraat. Agrarisch waterbeheer gaat om het terugdringen van vervuiling van het oppervlaktewater door de agrarische sector, het verhogen van het waterpeil in veenweidegebieden en het voorkomen van droogteschade aan gewassen in zandgebieden.

Aeres Hogeschool maakte op de website bekend dat de nieuwe lector gaat samenwerken met het lectoraat Duurzaam bodembeheer. Daarnaast zal Van der Kooij de samenwerking zoeken met partijen als LTO Noord en het Flevolands Agrarisch Collectief. Ook met de Wageningen Universiteit en diverse andere hogescholen wordt samenwerking gezocht.

‘Best practices’

Van der Kooij wil met het lectoraat een bijdrage leveren aan een duurzame landbouw door boeren te stimuleren om zelf maatregelen te nemen door hen inzicht te geven in de gevolgen van hun werkzaamheden. Zijn doelstelling is om binnen vijf jaar minimaal honderd agrariërs een voorbeeldfunctie op het gebied van duurzaam waterbeheer te laten vervullen. Door boeren de mogelijkheid te geven om het waterpeil van sloten zelf te regelen en hen inzicht te geven in de waterkwaliteit van sloten verwacht hij dat zij hun handelen zullen aanpassen. Door vervolgens de beste praktijken met elkaar te laten delen en in het onderwijs in te brengen, verwacht hij dat er veranderingen zullen optreden.