Wolter & Dros rondt renovatie RWZI Bath af

RWZI Bath is ruim 30 jaar geleden gebouwd en was toe aan een grote onderhoudsbeurt. Bath heeft de op 3 na grootste RWZI van Nederland en zuivert het afvalwater van de gemeenten in het Noordwesten van de provincie Noord-Brabant en het industriegebied Moerdijk. Eigenaar Waterschap Brabantse Delta zuivert in met RWZI Bath het water van 800.000 burgers en zo'n 25.000 bedrijven in West-Brabant. 

Energie opwekken
De grote zuiveringsinstallatie heeft een capaciteit van zo'n 20.000m³/uur. Met het afval uit het water wekt het Waterschap energie op. Het gezuiverde, schone water pompt het Waterschap uiteindelijk weer in de Westerschelde. Het waterschap heeft werktuigbouwkundige, elektrotechnische, bouwkundige en civiele aanpassingen van de rioolzuivering door laten voeren.

​Contractvorm 
Opdrachtgever Waterschap Brabantse Delta en Wolter & Dros kozen er voor om dit project in een zogenaamd UAVgc-contract vast te leggen. In de waterwereld is zo'n geïntegreerde contractvorm volgens de betrokken partijen vrij nieuw. Ook voor Brabantse Delta. Joseph Kuling directievoorzitter van Wolter & Dros licht toe: “De klus die we hier in Bath op uitzonderlijke wijze hebben geklaard, is absoluut het resultaat van een even intensieve als constructieve samenwerking.”​

Afval wordt energie
Het Waterschap heeft veel aandacht voor de duurzaamheid van het zuiveringsproces. Bij de bouw 30 jaar geleden, besloot het waterschap om met het afval (rioolslib) uit het water, biogas te winnen en deze met een WKK-installatie te hergebruiken voor de energievoorziening.

Biogas
Doel van het project was om de zuiveringsinstallatie zo aan te passen dat het meer biogas kan winnen uit het rioolslib. Daarvoor heeft Wolter & Dros de slibverwarmingsinstallatie vervangen om thermofiele vergisting in de toekomst mogelijk te maken en de capaciteit van biogasinstallatie te vergroten. Daarnaast is het ontvangstwerk, waar de grof filtering van het inkomende rioolwater plaatsvindt, grondig gerenoveerd.

Beveiliging
Betonspecialist Servicis heeft het beton in diverse leidingen op het terrein gerepareerd en coatingwerkzaamheden uitgevoerd in de voorbezink-, tussenverdeel- en aeratietanks. En technisch dienstverlener Croon heeft de terreinbeveiliging uitgebreid door camera's op te hangen, slagbomen te plaatsen, de verlichting te verbeteren en het toegangscontrolesysteem beter te beveiligen. Ook werden de oog- en nooddouches vervangen.

Meer capaciteit
Alle maatregelen dragen er aan bij dat de RWZI Bath beter, veiliger en schoner functioneert. Waterschap Brabantse Delta meldt dat de zuivering er nu klaar voor is om ook de komende decennia te blijven bijdragen aan een schoon en veilig milieu. 

TV-uitzending
Het programma Ondernemend Nederland van RTL 7 zendt op 8 november om 9.55 uur  een TV-item uit waarbij ook de nieuwe slibwerkerkingsinstallatie aandacht krijgt. Herhaling is op 14 november om 12.30 uur.