WML wil inname drinkwater via de rechter afdwingen

WML wil zo spoedig mogelijk terug naar de normale bedrijfsvoering, dus mét inname van Maaswater. “Op dit moment maken we gebruik van grondwater voor de drinkwaterproductie die we normaal met oppervlaktewater verzorgen. Dat is een noodoplossing. Van de provincie Limburg mogen we op die plek jaarlijks maximaal 6 miljoen kuub diep grondwater oppompen in geval van calamiteiten, “ zegt woordvoerder Koen Augustijn van WML.

Dwangsom
Vanaf begin augustus werd een deel van het afvalwater met te hoge lozingswaarden gebufferd op het Chemelotterrein. Sitech kreeg in september van waterschap Roer en Overmaas toestemming om tijdelijk extra pyrazool (60 microgram) te mogen lozen via de IAZI. Toen het bedrijf begin september 80 microgram loosde, dreigde het waterschap met het opleggen van een dwangsom tegen het bedrijf Sitech als de lozingen niet verminderden tot de toegestane norm. Inmiddels vinden, volgens waterschap Roer en Overmaas, de lozingen volgens de gedoogbeschikking.

Lozingsnorm tijdelijk verruimd
Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu heeft de lozingsnorm voor pyrazolen tijdelijk verruimd, waardoor het waterschap de lozingsvergunning kon afgeven. Toch neemt WML nog steeds geen Maaswater in. Het drinkwaterbedrijf verwacht namelijk dat de minister de norm binnen afzienbare tijd weer zal verscherpen en wil voorkomen dat het drinkwater in de toekomst niet aan de norm voldoet. “Met een halvering van de waarden zoals die nu in de gedoogbeschikking staan en een inkorting van de duur van de beschikking met twee maanden kan dat lukken. Dan kunnen we op korte en lange termijn veilig en betrouwbaar drinkwater maken uit het Maaswater”, aldus Augustijn

Signaleringswaarde
Kamerlid Lutz Jacobi stelde half september kamervragen over het overschrijden van de lozingsnorm. Volgens minister Schultz betekent het overschrijden van de norm niet per definitie dat het Maaswater ongeschikt is voor drinkwater. Schultz: “Voor pyrazool geldt een signaleringswaarde van 1 microgram per liter (g/l) gemeten op het innamepunt van het drinkwaterbedrijf. Een signalerings-waarde heeft een andere betekenis en functie dan de reguliere kwaliteitseisen voor specifieke stoffen. Aan signaleringswaarden ligt geen toxicologisch onderzoek ten grondslag. Deze waarden dienen als signalering om onderzoek te doen naar mogelijke verontreiniging en (als groep) om de kwaliteit van de bron te bewaken. Als deze waarden worden gemeten dient een melding plaats te vinden aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en dient nader onderzoek te worden verricht.”

Rechter beslist
Dat onderzoek gaat er nu dus komen. In de tussentijd neemt WML het zekere voor het onzekere en mag de rechter beslissen wat er nu verder moet gebeuren.