Bij een innamestop vanwege een slechte kwaliteit Maaswater, komen de randen van De Gijster al snel droog te liggen (foto: Evides Waterbedrijf).

Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) neemt sinds 23 november weer Maaswater in voor de bereiding van drinkwater. De inname lag sinds 30 oktober stil vanwege een te sterke verontreiniging van de Maas met het bestrijdingsmiddel prosulfocarb.De kwaliteit van het Maaswater is afgelopen week volgens WML voldoende verbeterd, zodat het voorraadbekken in Midden-Limburg zonder risico’s aangevuld kan worden.

Dankzij het controle- en alarmeringssysteem en de samenwerking met Rijkswaterstaat werd de inname tijdig gestaakt. Aan de grens bij Eijsden werd een concentratie prosulfocarb gemeten van twee microgram per liter. Bij één microgram per liter wordt de inname van Maaswater gestopt. Ook Evides in Rotterdam en Dunea stopte uit voorzorg met de inname van Maaswater.

Kwetsbaarheid
De verontreiniging toont volgens WML weer de kwetsbaarheid van onze drinkwaterbronnen aan. Ze laat zien dat een goede bescherming essentieel is. Voor miljoenen mensen in Nederland en België is de Maas de bron voor het drinkwater. Een emissie-loze landbouw, waarbij geen gewasbeschermingsmiddelen meer in het water terechtkomen, draagt volgens WML bij aan het beschermen van de drinkwaterbronnen. Om te voorkomen dat hoge concentraties verontreinigingen vanuit de industrie in ons rivierwater terechtkomen, is het van belang dat het transparant is wat industrieën lozen op het oppervlaktewater in het hele stroomgebied van de Maas.

Maatregelen
Europarlementariër Anja Hazekamp (PvdD) vindt de grote hoeveelheid noodzakelijke innamestops van rivierwater voor de drinkwaterproductie onacceptabel. Hazekamp roept daarom de Commissie via schriftelijke vragen op om spoedig maatregelen te nemen tegen de vervuiling van de bronnen voor drinkwater door bestrijdingsmiddelen en andere chemische stoffen, meldt Vewin. Hazekamp stelt de vragen vanwege de innamestop van rivierwater op de Maas door de drinkwaterbedrijven WML, Dunea en Evides.

Hazekamp vraagt aan de Europese Commissie of het grote aantal overschrijdingen van normen voor verschillende stoffen geen reden is om de lidstaten tot de orde te roepen om ze verantwoordelijkheid te laten nemen voor het voorkomen van verontreiniging van het grond- en oppervlaktewater. Ook wil ze weten of deze grensoverschrijdende problematiek naar de mening van de Europese Commissie voldoende effectief voorkomen wordt binnen de huidige Europese milieuwetgeving.