WMD wil onderste steen boven over miljoenenverlies in Indonesië

In de vertrouwelijke brief wordt oud-directeur Karst Hoogsteen, die sinds januari 2016 met pensioen is, beschuldigd van onbehoorlijk bestuur omdat hij in 2013 kritische informatie over de projecten achterhield voor de Raad van Commissarissen (RvC) en de externe accountant. Ook oud-commissaris Sjoerd Kremer wordt in de brief verweten dat hij informatie heeft achtergehouden. Adviesbureau Ernst en Young deed begin dit jaar in opdracht van de aandeelhouders (provincies en de Drentse gemeenten) een feitenonderzoek dat niet openbaar is.

Joint Ventures
De WMD ondersteunt sinds 2005 in Oost-Indonesië waterbedrijven om de drinkwatervoorziening weer op gang te brengen. Het Drentse drinkwaterbedrijf nam de Indonesische drinkwaterbedrijven met steun van de Nederlandse overheid tijdelijk over via een joint venture met een meerderheidsaandeel. Het doel was om binnen 15 jaar drie miljoen mensen van drinkwater te voorzien en zo een steentje bij te dragen aan goed waterbeheer wereldwijd.

Kritiek genegeerd
Hoogsteen heeft in 2013 niet met de Raad van Commissarissen gecommuniceerd over een kritisch rapport van het ministerie van Buitenlandse Zaken over de Indonesische joint ventures van het drinkwaterbedrijf. De onderzoekers constateerden destijds dat de ‘joint ventures’ steunden op zwakke drinkwaterbedrijven die schulden opbouwden zonder dat daar veel concrete resultaten tegenover stonden. Ook de brief van Minister Ploumen uit mei 2013 waarin de minister voorstelde de waterprojecten te stoppen in verband met de grote financiële risico’s, werd niet met de RvC gedeeld. Hoogsteen geeft in een interview bij RTV Drenthe toe dat dat onzorgvuldig was, maar hij benadrukt dat hij niet bewust informatie heeft achter gehouden.

Boekhouding
In 2015 weigerde accountantsbureau PwC de jaarrekening van het drinkwaterbedrijf te ondertekenen omdat er geen overeenstemming was met directeur Hoogsteen over het verwerken van de Indonesische leningen in de boekhouding. Volgens Hoogsteen zijn de eerste vijf jaren hard nodig om de bedrijven op de been te helpen en op te starten. Naar aanleiding van het conflict benoemde de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Peter Glasbeek als nieuwe (interim)directeur. Glasbeek onderzocht na het vertrek van Hoogsteen de financiële stand van zaken. De WMD bleek gezond, maar de projecten in Indonesië bleken een miljoenenverlies opgeleverd te hebben. Het bedrijf besloot de jaarcijfers van 2013 aan te passen en in een keer zo'n 13 miljoen euro af te schrijven.

Duidelijkheid
Een nieuw vervolgrapport moet nu duidelijkheid geven over de rol van voormalig directeur Karst Hoogsteen, die tegelijkertijd ook secretaris was van de Stichting Waterprojecten Oost Indonesië (SWOI). De huidige Raad van Commissarissen stelt in de brief dat zij duidelijkheid wil en de niet-kern activiteiten van het drinkwaterbedrijf versneld wil afbouwen. Dit moet ervoor zorgen dat een nieuwe directeur en een nieuwe Raad van Commissarissen straks kunnen starten met een schone lei.