aandelen Nieuwater
Overzichtsfoto rwzi Emmen met links de puurwaterfabriek (foto: Nieuwater).

Drinkwaterbedrijf WMD draagt zijn aandelen in Nieuwater BV, eigenaar van de puurwaterfabriek in Nieuw-Amsterdam, over aan waterschap Vechtstromen. Binnenkort tekenen de bestuurders Leo Hendriks van WMD en Wim Stegeman van Vechtstromen het verkoopcontract. WMD zegt een honderd procent drinkwaterbedrijf te willen zijn en neemt daarom afscheid van niet-drinkwateractiviteiten. Het waterschap gaat zelfstandig door met Nieuwater.

Directeur Leo Hendriks van WMD: “We hebben als WMD enorm veel geleerd van dit project samen met waterschap Vechtstromen. Deze kennis passen we nu toe bij verschillende zuiveringsinstallaties voor drinkwater in Drenthe. Mede daardoor kunnen inwoners en bedrijven in Drenthe blijven rekenen op goed en gezond drinkwater.”

Fifty-fifty partnerschap
WMD en Vechtstromen zijn sinds 2004 partner in Nieuwater. Beide zijn voor 50 procent aandeelhouder. De fabriek in Nieuw-Amsterdam is in 2010 gerealiseerd. In die fabriek wordt van gezuiverd rioolwater uit de naastgelegen rioolwaterzuivering ultrapuur water gemaakt voor de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Deskundigen van WMD en Vechtstromen hebben dit proces samen ontwikkeld. De NAM zet het ultrapuur water, zonder mineralen en kalk, in bij de oliewinning in Schoonebeek om de stroperige olie vloeibaar te maken.

Verschillende zuiveringsstappen
Voor de productie van ultrapuur water zijn verschillende zuiveringsstappen nodig, zoals zeven, ultrafiltratie, omgekeerde osmose (RO) en elektro-deïonisatie. Om de groei van bacteriën op de RO-membranen tegen te gaan, ontwikkelde Nieuwater zelf een biologisch actiefkoolfiltratiesysteem met zuurstofdosering (BODAC). In veel gevallen gebruiken andere zuiveraars hier een biocide voor, maar dat is gezien de lozing op kwetsbaar oppervlaktewater in dit geval geen optie. Begin dit jaar maakte Vechtstromen nog bekend 49.000 euro extra te investeren in de puurwaterfabriek.