test capillaire nanofiltratie
De container met de pilotinstallatie van NX Filtration bij WMD (illustratie NX Filtration).

WMD is een pilotproject gestart met NX Filtration. Samen gaan ze de capillaire nanofiltratie technologie van NX Filtration testen op de verwijdering van verschillende microverontreinigingen uit de grondwaterbronnen van het Drentse drinkwaterbedrijf. Eerder toonden testen op labschaal een hoge verwijdering van nikkel/ijzerlegeringen met ethyleendiaminetetraazijnzuur (EDTA) aan. Het proefprogramma loopt van november 2021 tot de zomer van 2022.

WMD wint sinds 1937 grondwater uit het waterwingebied Noordbargeres om het tot drinkwater te bereiden voor de bewoners van Emmen en omgeving. Het Oranjekanaal loopt dwars door het waterwingebied en loost via de Drentse hoofdvaart het water uiteindelijk op het IJsselmeer.

Door de industriële ontwikkeling in het gebied in de jaren ‘60 en het gebruik van bestrijdingsmiddelen door agrariërs komt WMD steeds meer stoffen tegen die het grondwater vervuilen.

Onttrekking grondwater

WMD onttrekt het grondwater op een diepte van 60 à 70 meter onder het maaiveld. Het freatisch grondwaterpeil in het wingebied ligt circa 10 à 11 meter beneden maaiveld. In de praktijk blijkt dat er de afgelopen decennia steeds meer stoffen via het kanaal in het waterwingebied terechtkomen.

Hierbij gaat het onder meer om bestrijdingsmiddelen vanuit de landbouw, zoals bentazon en chloradizon desfenyl. Maar ook om een stof als caprolactam, afkomstig uit de chemische industrie, die overigens door de bestaande zuivering wordt verwijderd

Actief koolfilter

WMD installeerde in 2018 al een actief koolfilter op een ruwe waterbron om bentazon te verwijderen. “Dat functioneerde uitstekend”, licht Simon Dost, Expert Techniek bij WMD toe. Het drinkwaterbedrijf startte in november 2020 met de uitbreiding van de zuivering in Noordbargeres met een volstroom actief koolfilter installatie. Zo komen er acht filters in een nieuw gebouw bij het productiestation te staan. Deze actieve koolfilters vormen een robuuste barrière tegen diverse bestaande en mogelijk toekomstige verontreinigingen in het grondwater. WMD verwacht de filters in juni 2022 in gebruik te nemen.

Capillaire nanofiltratie

In het voorjaar ontdekte WMD een nieuwe stof in het grondwater: ethyleendiaminetetraazijnzuur (EDTA). Deze stof werd vroeger onder meer gebruikt door melkfabrieken, maar komt ook voor in schoonmaakmiddelen. EDTA wordt echter niet verwijderd door actief kool, stelt Dost. Daarom gaat WMD nu samen met NX Filtration de capillaire nanofiltratie technologie testen op basis van NX Filtration’s grootschalige ‘Mexpert’ pilot-systeem direct op een anaerobe ruwwaterbron.

Eenvoudige reiniging

Uit experimenten op labschaal blijkt de capillaire nanofiltratietechniek EDTA voor 99 procent te verwijderen. “De capillaire rietjes zijn eenvoudiger te reinigen in vergelijking met membranen in een omgekeerde osmose-installatie”, zegt Dost. Omdat het bicarbonaat gehalte en de pH van het permeaat minimaal verlaagd wordt is de verwachting dat het geproduceerde water zonder negatieve gevolgen weer bijgemengd kan worden aan de totale ruwwaterstroom om het vervolgens te behandelen in de bestaande drinkwaterzuivering

Voordelen

In de praktijk blijkt het EDTA-molecuul in de desbetreffende bron ook nikkel en ijzer aan zich binden. Omdat de verwachting is dat het membraan dit in het geheel tegenhoudt slaat WMD twee vliegen in één klap. Het concentraat dat overblijft kan WMD na goed overleg met gemeente Emmen en Waterschap Vechtstromen op het riool lozen.
Belangrijke voordelen van de dNF technologie voor WMD zijn volgens NX Filtration verder de één-staps behandeling die direct op het bronwater kan worden toegepast. Daarnaast blijven de gewenste mineralen onderdeel van het geproduceerde water. Bovendien bespaart NX Filtration’s dNF technologie energie en zijn er minder chemicaliën nodig.

Volg Process Control ook op LinkedIn, zodat u dagelijks het nieuws kunt volgen!