Witteveen+Bos ontwerpt voorkeursalternatief Noordelijke Randmeerdijk

In opdracht van waterschap Vallei en Veluwe werkt ingenieursbureau Witteveen+Bos aan het ontwerp van een voorkeursalternatief voor de Noordelijke Randmeerdijk. Daarbij wil het niet de dijk niet op zichzelf bekijken, maar kijken naar het hele Veluwerandmeersysteem. De impact van de dijkversterking op de omgeving kan daardoor mogelijk verkleind worden, zo verwacht het ingenieursbureau.

De Noordelijke Randmeerdijk is een oude Zuiderzeedijk met cultuurhistorische waarde. Deze primaire waterkering tussen Doornspijk en de nieuw aan te leggen Reevedam is bij toetsing afgekeurd en maakt deel uit van de dijken die in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma de komende jaren aangepakt moeten worden.

Het totale randmeersysteem wordt in het ontwerp betrokken
Witteveen+Bos zal bij de afweging om te komen tot een voorkeursvariant niet alleen de dijk op zichzelf bekijken, maar het totale Veluwerandmeersysteem meenemen. Daarbij wordt ook in beschouwing genomen welke waterstanden de dijk moet kunnen keren bij zware zuidwesterstorm, als de wind het water hoog opstuwt, en hoe deze dijk samenhangt met de Reevedam die in het Drontermeer aangelegd wordt in het kader van het programma Ruimte voor de Rivier IJsseldelta. In de verkenning worden volgens het ingenieursbureau verschillende opties overwogen om te kijken welke variant het waterveiligheidsprobleem het beste oplost.

Vergelijkbaar project bij Nijmegen
Voor waterschap Rivierenland werkt Witteveen+Bos samen met Bureau Stroom sinds mei 2017 aan een vergelijkbare opdracht: een integraal voorkeursalternatief voor de dijk aan de noordzijde van de Waal tussen Wolferen en Sprok, bij Nijmegen. In dit project ligt de nadruk op het onderzoeken van veiligheidsmaatregelen aan de dijk en een mogelijke dijkteruglegging bij Oosterhout.

Tijdpad van het voorkeursalternatief
Het advies voor een gedragen voorkeursalternatief is gepland voor oktober 2018, waarna de besturen van waterschap Vallei en Veluwe en waterschap Drents-Overijsselse Delta het alternatief beoordelen en vaststellen. Na februari 2019 zal begonnen worden aan de planuitwerking van het voorkeursalternatief.