Witteveen+Bos kiest voor Raad van Commissarissen

Na jaren van continue groei heeft het bureau een omvang bereikt waarbij het wettelijk gezien niet langer zonder Raad van Commissarissen kan functioneren. Het moment van instellen van een RvC past volgens de directie uitstekend bij de ambities en de koers van het bedrijf. Het drietal vormt de RvC voor de komende vier jaar.